Kategoriarkiv: Aktiviteter i Tanzania

Lukunguni – oppfølging etter støtte fra Mgetas venner

I mars støttet Mgetas venner med materialer til reparasjon av geitefjøs, mais og bønner til skolemat og lønn og losji til to nye lærere ved barneskolen i bygda. Solomon mener  støtten vår bør rettes mot bygder med aktiv lokalbefolkning. Bøndene … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Kaffeprosjektet spres gjennom skolelandbruk

Hvam videregående skole sitt solidaritetsprosjekt bærer frukter. På arealene kjøpt fra innsamlede midler i 2021 nær Kikeo ungdomsskole planter elever ut kaffe med stort engasjement. Først ble arealene oppmålt med markering av hvor  kaffeplantene skulle plasseres. Denne uka har elevene … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar

Oppdatert informasjon på Mgetas venners nettside

Prosjektene til Mgetas venner og Mgetas Orphan Education Foundation i Mgeta endrer seg over tid. Organisasjonene prøver og feiler, lærer forhåpentligvis av erfaringene og endrer virksomhetene. Geiteprosjektet fortsetter, men er i dag av lite omfang og av liten betydning i … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Solomon bør helst overleve

Midlene Mgetas venner samler inn går uavkortet til prosjektene i Mgeta. Vi har ingen store organisasjoner eller pengesekker i ryggen. Det fører til at investeringer i nødvendige driftsmidler gjerne utsettes. Av og til for lenge. Fra februar til mars har … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Landsbyen Lukunguni – et eksempel til ettertanke

Mgetas venner og søsterorganisasjonen i Uluguru-fjellene, Mgetas Orphan Education Forundation, har samarbeidet med lokalsamfunnet, bønder samt lærere og elever på barneskolen i Lukunguni i snart 10 år. Etter organisasjonene skaffet materialer til geitefjøs ved skolen, bygget ivrige hender i lokalbefolkningen … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Kaffe er hovedsatsing

Under besøkene i Mgeta i februar sto kaffedyrkingen i fokus. Elevene fra Sagavoll plantet kaffe på et jordstykke Kikeo ungdomsskole har kjøpt med støtte fra Hvam videregående skoles solidaritetsaksjon i november 2021. I Bunduki var lærere fra Steinerskolen i Moss … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar

Det levende universitet i Luale er tatt i bruk

To grupper fra Norge har besøkt Mgeta i januar og februar. Besøkene satte fart på fullføringen av beboelsesdelen i det levende universitetet i Luale. Innendørs vegger ble malt og senger montert i det første gruppe med elever og lærer fra … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Prosjektene for småbarnsmødre er i utvikling

Pandemien slipper taket slik at det igjen er mulig å reise til Tanzania og Mgeta. I slutten av januar traff safarilinjen fra Sagavoll folkehøgskole på småbarnsmødrene som samlet seg på markedsdagen i Nyandira. Mødrene fortalte at barnas beste er motivasjonen … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar

Påskeinnsamling

Koronautbruddet har ført menneskene på hele jordkloden over i usikre tider, også i det rike Norge. Nødvendigheten av å stå sammen og viktigheten av å ta vare på dem som lider er åpenbar. I Tanzania, som i mange andre fattige … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Solidaritetsaksjon bærer frukter

I november hadde elever og lærere ved Tokke skule i Dalen en aksjonsdag med kafe og salg av produkter elevene har laget selv. Inntektene, mer enn 46.000 kr, gikk til kjøp av 20 mål jord for jentene på internatet ved … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar