Forfatterarkiv: Mgetasfriends

Årsmelding for Mgetas venner 2022

I januar 2022 kom en norsk vennegruppe  til Luale og Mgeta for første gang siden februar 2020. Pandemien la ikke lenger begrensninger på innreise til Tanzania. Da vennene kom fram, var det hektisk aktivitet i det nye senteret til venstre. … Les videre

Publisert i Årsrapport | Legg igjen en kommentar

Lukunguni – oppfølging etter støtte fra Mgetas venner

I mars støttet Mgetas venner med materialer til reparasjon av geitefjøs, mais og bønner til skolemat og lønn og losji til to nye lærere ved barneskolen i bygda. Solomon mener  støtten vår bør rettes mot bygder med aktiv lokalbefolkning. Bøndene … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Kaffeprosjektet spres gjennom skolelandbruk

Hvam videregående skole sitt solidaritetsprosjekt bærer frukter. På arealene kjøpt fra innsamlede midler i 2021 nær Kikeo ungdomsskole planter elever ut kaffe med stort engasjement. Først ble arealene oppmålt med markering av hvor  kaffeplantene skulle plasseres. Denne uka har elevene … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar

Oppdatert informasjon på Mgetas venners nettside

Prosjektene til Mgetas venner og Mgetas Orphan Education Foundation i Mgeta endrer seg over tid. Organisasjonene prøver og feiler, lærer forhåpentligvis av erfaringene og endrer virksomhetene. Geiteprosjektet fortsetter, men er i dag av lite omfang og av liten betydning i … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Solomon bør helst overleve

Midlene Mgetas venner samler inn går uavkortet til prosjektene i Mgeta. Vi har ingen store organisasjoner eller pengesekker i ryggen. Det fører til at investeringer i nødvendige driftsmidler gjerne utsettes. Av og til for lenge. Fra februar til mars har … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Landsbyen Lukunguni – et eksempel til ettertanke

Mgetas venner og søsterorganisasjonen i Uluguru-fjellene, Mgetas Orphan Education Forundation, har samarbeidet med lokalsamfunnet, bønder samt lærere og elever på barneskolen i Lukunguni i snart 10 år. Etter organisasjonene skaffet materialer til geitefjøs ved skolen, bygget ivrige hender i lokalbefolkningen … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Kaffe er hovedsatsing

Under besøkene i Mgeta i februar sto kaffedyrkingen i fokus. Elevene fra Sagavoll plantet kaffe på et jordstykke Kikeo ungdomsskole har kjøpt med støtte fra Hvam videregående skoles solidaritetsaksjon i november 2021. I Bunduki var lærere fra Steinerskolen i Moss … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar

Det levende universitet i Luale er tatt i bruk

To grupper fra Norge har besøkt Mgeta i januar og februar. Besøkene satte fart på fullføringen av beboelsesdelen i det levende universitetet i Luale. Innendørs vegger ble malt og senger montert i det første gruppe med elever og lærer fra … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Prosjektene for småbarnsmødre er i utvikling

Pandemien slipper taket slik at det igjen er mulig å reise til Tanzania og Mgeta. I slutten av januar traff safarilinjen fra Sagavoll folkehøgskole på småbarnsmødrene som samlet seg på markedsdagen i Nyandira. Mødrene fortalte at barnas beste er motivasjonen … Les videre

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Entreprenørskap | Legg igjen en kommentar

Årsmelding for Mgetas venner 2021

Mens koronaepidemien har bølget med store konsekvenser for samfunnslivet i Norge, har hverdagslivet og aktivitetene i Mgeta fortsatt for fullt i hele 2021. Norske vennskapsskoler og støttespillere har, på tross av stadige nedstengninger i Norge, stått for omfattende innsats, især … Les videre

Publisert i Årsrapport | Merket med , , | Legg igjen en kommentar