Årsmelding for Mgetas venner 2020

I Tanzania, som i Norge, var seinvinter, vår og forsommer 2020 preget av Koronapandemien. Skoler og universiteter ble stengt ned, og utflyttede Mgetabeboere fra Dar es Salaam og andre storbyer flyttet tilbake til Mgeta som et mulig trygt oppholdssted.

Jentene på internatet i Luale samler kvister og planteavfall til en spesiallaget ovn for å lage biokull. De siste to ukene hadde studentene et tverrfaglig prosjekt om biokull for alle elevene  ved Tchenzema ungdomsskole ved Nyandira

Før utbruddet av pandemien, i januar og februar, rakk Erling å ha med 7 lærerstudenter fra Ås til 4 ukers praksis på Kikeo og Tchenzema ungdomsskoler. Sammen med gode hjelpere brakte studentene fra Ås undervisningspraksisen ned på jorden gjennom å lage biokull i lag med elevene, en prosess elevene både kunne lære kjemi og fysikk av. Deretter lærte elevene hvordan biokull ladet med urin kan brukes til jordforbedring som gjødsel og sikrere vannhusholdning.

Berit Rameckers lærer småbarnsmødre å strikke. I løpet av 2020 har flere i mødregruppa jobbet med å lære seg å lese og skrive. Mange har engasjert seg i inntektsbringende prosjekter for å lage såpe og dyrke pepperfrukter.

En drøy uke før studentene reiste tilbake til Norge ankom en gjeng fra Mgetas venner i Norge. Leif Grutle og Linda Jolly hjalp studentene med biokullprosjektet. Anne Grutle, Berit Rameckers og Marianne Widskjold veiledet gruppa av småbarnsmødre i Nyandira i strikking og såpekoking. Monica Mielnik bidro med helseråd til mødregruppa. Husdyrlærerne Wibeke van Megen, Hege Svensson og Victoria Ollila besøkte geitefjøsene på  barneskoler og ga råd om dyrevelferd.

I regn og under krevende vilkår på sementlokket til en stor vanntank lager Karl Kristian en form til å presse piperør av leire. Michael og Simba følger med. Vi trenger å få ferdig bygget med entreprenørskapsrom i Luale for å få til gode produksjonsforhold.

Karl Kristian Jensen fra Karmøy og Danmark videreførte utviklingen av leirovner fra året før. Han lærte opp Dimo og Happy fra Nyandira, kokken Shabani fra Mbeya, og Michael og Simba fra Morogoro, mens Astrid Widskjold Krogh dokumenterte opplæringen. Etter delegasjonen fra Norge forlot Mgeta, fortsatte Solomon, Dimo og Happy ovnsproduksjonen på egen hånd. Ideen er å erstatte tresteinsbålet, som både kan føre til brannskader og alvorlige lungeskader, med leirovner med leirpiper. Materialene er gratis, og leirovnene kan redusere vedforbruket til matlaging betraktelig.

Entreprenørskapsrommene er under tak i Luale. Vi har materialer til reisverk, ytre vegger og tak, men i etasjen over trengs fremdeles senger, møbler, vasker og toalett, gulvbelegg, indre vegger og tak, dører og vinduer samt midler til å lønne arbeidere for å utføre de arbeidsoppgavene som står igjen.

I vår trappet myndighetene i Tanzania ned bekymringen for korona. Prosjektene i Mgeta fortsatte som før. I april og mai ga et folkefinansieringsprosjekt gjennom Cultura Bank og to store gaver fra enkeltgivere 120.ooo,. til Det levende universitetet i Luale. Utgifter vi ikke la inn i budsjettet, blant annet kostbare reparasjoner av lastebilen og ekstra byggekostnader, har ført til at det nå trengs et like stort beløp for å få bygget ferdig. Vi setter derfor i gang en jule- og romjulsinnsamling i folkefinansiering ved Cultura Bank.

Vår oppofrende bilreparatør og sjåfør Shabani oppreist på taket av lasset av hønsemøkk til bruk i kaffeproduksjonen. Jorda i Mgeta er ofte utarmet og mye gjødsel trengs for å få gode avlinger.

Produksjon av kaffe er nå den største satsingen i landbruket fra Mgetas venner. Siste oppdatering viser at 700 bønder i 14 landsbyer er aktive deltakere. I 2020 har prosjektet fått mye positiv omtale i Tanzania, fra myndighetene, kaffeforskningsinstituttet og den nasjonale organisasjonen for kaffeproduksjon. Kaffeplantene vokser godt, men årets avling er dessverre liten på grunn av alt for mye regn i viktige deler av vekstsesongen.

Vår leder og medarbeider, Solomon, sparer seg sjelden. I tillegg til å lede samvirkeorganisering og byggeprosjekter samt å planlegge alle prosjekter i landbruket, er han den ivrigste til å bære tunge lass, her hønsemøkk til kaffefeltene. Ikke rart at han måtte ta det med ro en liten, men sikkert for kort periode høsten 2020 på grunn av alvorlig overbelastning og kink i ryggen.

Vi har fått profesjonelle aktører i Moshi til å rense og kvalitetssikre 120 kg kaffe, men får ikke sendt kaffen til Norge før jul fordi eksport forutsetter at kaffebøndene i Mgeta har organisert seg i samvirke. Minst 60 av bøndene skal ha betalt registreringsavgift. Nå er det 85 registrerte, og det gjenstår kun prosedyrer med etablering av vedtekter og retningslinjer samt å signere dokumentene. Vi regner med å sende kaffen til Norge med fly på nyåret. Selv om vi ikke får kaffen til jul, er det positivt at kaffen fra Mgeta kommer inn i den ordinære verdikjeden for salg, kvalitetssikring og eksport av kaffe.

Husdyrlæreren Victoria fra Natur vgs midt mellom Wibeke og Hege fra Hvam vgs i aktivitet på Linda Jollys forsøksfelt ved internatet i Luale og Kikeo ungdomsskole. Linda og Erling var i sin tid lærerne til husdyrlærerne  på praktisk pedagogisk utdanning på Ås

Husdyrlærerne fra Hvam videregående skole som var med til Mgeta i februar, Wibeke og Hege, fikk Hvam til å invitere Erling til å holde et inspirasjonsforedrag i oktober. Etter foredraget bestemte elevene seg for å ha solidaritetsprosjekt i Mgeta knyttet til Kikeo ungdomsskole i stedet for Operasjon Dagsverk. Nærmere 300 elever arbeidet en dag med inntekt på 300 kr for hver elev og samlet inn kr. 88.250,-. Kikeo ungdomsskole vil bli en skole med landbruksspesialisering. Dette krever at skolen eier 60 mål dyrkbar jord, noe Solomon er i ferd med å kjøpe. I tillegg går pengene fra Hvam vgs til å støtte 3-4 utvalgte sårbare, ivrige og faglig dyktige jenter fra hver av de 7 barneskolene som sogner Kikeo ungdomsskole, 25 elever til sammen. Landsbyrådene i hver av de 7 landsbyene bestemmer hvilke jenter som oppfyller kriteriene og velges til å bo på internatet i Luale.

Foreløpig har vi engasjert lokalbefolkningen til å rydde, plante og høste på Dalen-jordstykket. På bildet sås bønner, en av de viktigste råvarene i kostholdet i Mgeta. For tiden læres jentene på internatet opp til å stå for dyrkingen

Elevene ved Tokke skule i Dalen i Telemark samlet inn mer enn 67.000,- under sin solidaritetsaksjon i oktober. Pengene går blant annet til å støtte skolegang og internatopphold til utvalgte jenter fra de 5 landsbyene som sogner til Tchenzema ungdomsskole etter samme prinsipp som i Kikeo. I tillegg brukes midler på Dalen-jordstykket, området søsterorganisasjonen til Mgetas venner i Tanzania, Mgeta Orphan Education Foundation, kjøpte etter fjorårets solidaritetsaksjon til nytte for jentene som bor på internatet ved Tchenzema ungdomsskole.

Ved siden av nytt fjøs med murgulv har støtten fra Tokke skule finansiert bolig for røkteren som også fungerer som vakt over Dalen-jordstykket. Det er også kjøpt et areal ved siden av fjøset for at kyrne skal få beite og bevege seg

Norsk tjenestemannslags avdeling på Ås støtter også jenters skolegang og opphold på internatet ved denne ungdomsskolen. I tillegg har laget finansiert et kjøkkenhus, der jentene i samarbeid med en kokk lager egen mat. Hensikten er at jentene, ved siden av å gå på ungdomsskolen, skal bli mer selvhjulpne ved å lære seg å dyrke salgsavlinger og lage maten de selv spiser. Dessuten bygger de egenstyrke ved å erfare at deres egen innsats betaler det det koster å bo på internatet og utgifter til nødvendig skoleutstyr og livsopphold.

Steinerskolen i Moss sin årlige solidaritetsaksjon går til internatet og ungdomsskolen i Bunduki med innredning av IT-rom på skolen og kjøp av senger og madrasser slik at den tredje sovesalen i internatet kan brukes av elevene. To klasser på skolen støtter også enkeltelever fra Maguruwe barneskole slik at disse kan få videre skolegang på ungdomsskolen. Elevene med Solidaritet som valgfag ved Steinerskolen skal rekruttere givere blant foreldre og kjente som støtter jenter på tilsvarende måte som ved Kikeo og Tchenzema ungdomsskoler. Mer enn 50 jenter får støtte til å gå på ungdomsskole i 2021 fra de tre norske skolene som støtter Mgetas venner, men mange flere ønsker å fortsette på skolen. Vil du støtte en jentes skolegang i 2021, koster dette 1.400,-, som kan overføres til Mgetas venners konto, 1254.62.24838, eller VIPPSses til 596105.

Til slutt vil vi takke alle enkeltgivere, blant annet de som har støttet ungdommers videreutdannelse, og til støttespillere som på annen måte har bygget virksomheten til Mgetas venner og prosjektene i Uluguru-fjellene. Vi arrangerte digitalt årsmøte i oktober der mange venner deltok. En spesiell takk til Cecilie Dyngeland som har lagt ned stor innsats for å profesjonalisere virksomheten i Mgetas venner slik at vi kunne presentere et gjennomarbeidet regnskap og budsjett til årsmøtet. Venneforeningen bestemte i år å innføre en formell registrering av medlemskap som koster 250,- for en person. Cecilie har organisert en digital løsning for å registrere seg som medlem og for å betale kontingent https://mgetas.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding. Dersom du vil støtte årets jule- og nyttårsinnsamling, som går til å ferdigstille Det levende universitetet i Luale, gå inn på lenken fnd.uz/mgetabygg.

Styret ønsker alle støttespillere og givere en riktig god jul og et godt nytt år

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Påskeinnsamling

Mgeta avskoges og kvinnene får alvorlige lungesykdommer på grunn av matlaging ved bruk av det tradisjonelle bålet mellom tre steiner. Kostnadsfrie ovner og pipe av lokal leire kan redusere forbruket av brensel etter tørking av ved og nærmest avskaffe røykskadene.

Koronautbruddet har ført menneskene på hele jordkloden over i usikre tider, også i det rike Norge. Nødvendigheten av å stå sammen og viktigheten av å ta vare på dem som lider er åpenbar. I Tanzania, som i mange andre fattige land, truer sykdommer hele tiden. Mangel på kunnskap og kapital medfører at mange mennesker hver dag dør av helseplager som enkelt kunne vært forebygget med god hygiene, godt kosthold og tilgang på medisiner og legehjelp.

Ved å legge til rette for at lokalbefolkningen selv kan forbedre sin livsvilkår og skape en hverdag med forutsigbare inntekter, baserer prosjektene til Mgetas venner seg på prinsippet hjelp til selvhjelp. Derfor bygger vi Det levende universitetet, senteret for jobbskaping i Luale. Dette skal bli en møteplass for lokalbefolkningen, med sine ideer og kunnskaper om stedlige ressurser og ressursbruk, og praktikere og forskere utenfra. Sammen kan de utvikle næringer og hverdagspraksis som trygger levekårene økonomisk, økologisk, sosialt og kulturelt.

I påsken og ut april arrangerer Mgetas venner en innsamling slik at vi kan gjøre ferdig vegger, vinduer samt innvendig tak i etasjen med oppholdsrom og utvendig tak i senteret. Etter det kan vi huse virksomhetene for systematisk arbeid med å forbedre lokale levekår, som kan organiseres bedre enn over, der ovnslagingen foregår på et stort sementlokk utendørs. Du finner innsamlingen ved å gå inn på lenken: Påskeinnsamling.

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Årsmelding Mgetas venner 2019

Torhild og Randi flytter undervisningen ut av klasserommet. Dette er uvanlig kost i Tanzania.

Mye skjedde i regi av Mgetas venner i 2019, og årsmeldingen gir et innblikk i disse virksomhetene. I januar 2019 hadde ni lærerstudenter fra NMBU på Ås fire ukers utenlandspraksis ved ungdomsskoler i Mgeta og Morogoro. Erling Krogh og Solomon Nicholaus Mwakasumba koordinerte praksisen. I slutten av praksisperioden var Sigrid Gjøtterud med. Praksisen i Mgeta var lærerik både for koordinatorene og de 9 studentene, som var samstemte om at praksisen burde videreføres seinere år. 

Drude og Dina maler siste veggen på internatet

I uke 7 og 8 kom flere av Mgetas venner til Tanzania. Hilde Henriksen sto for kunstundervisning på Kikeo ungdomsskole. I Luale prøvde Karl Kristian Jensen ut produksjon av leirovner som erstatning for det tradisjonelle tresteinsbålet i matlaging. Linda Jolly fikk flere venner med seg i utviklingen av forsøksfeltet i Luale, det såkalte Linda plot. Hun engasjerte to bønder som gartnere på forsøksfeltet. De har vært ansatt og jobbet på feltet gjennom hele 2019. Drude og Dina Isene fra Søre Skogen i Vindafjord bisto i tillegg med maling og oppsett av senger på det nye internatet ved Tchenzema ungdomsskole sammen med Marianne Widskjold og Astrid Widskjold Krogh samt lærerstudentene Torhild Narvestad Anda, Ellen Kristine Kure Fjeld, Cecilie Øksether Berg-Knutsen og Anette Klev Ladstein.

En liten og en mye større potet, Erling Krogh og DC Mohamed Utaly, i samtale under åpningen

Internatet ble åpnet med festivitas 21. februar med District Commissioner Mohamed Utaly fra Mvomero District som æresgjest. Under sin lange tale lovet han at Mvomero District skulle betale tilbake beløpet de hadde forpliktet å gi til internatet, men som Mgetas venner hadde måttet låne fra andre prosjekter for å få bygget ferdig, 19.250.000 TZS, om lag 80.000 NOK. Mgetas venner har foreløpig ikke mottatt disse pengene.

ECOSAN-toalettet ved siden av internatet ved Tchenzema ungdomsskole finansiert av Trøgstad Rotary

I mars bevilget årsmøtet i Norsk tjenestemannslags avdeling NMBU 20.000,- til fliser i det nye internatet. I april møtte Mgetas venner Trøgstad Rotary, som har finansiert ECOSAN-toaletter som skiller urin og fast avføring. Urin blandet med biokull laget av kvister og planteavfall er utmerket gjødsel og jordforbedringsmiddel. Vi har også fått støtte til en vannpumpe til brønnen i det planlagte lille internatet for skoleelever fra Mgeta i Kingolwira utenfor Morogoro. 

Lørdag 4. mai ble årsmøtet i Mgeta venner avholdt på Ås hjemme hos Marianne og Erling. Om lag 10 av Mgetas venner deltok. På møtet ble det bevertning og åpen samtale, hvor blant annet framtiden for Mgetas venner ble drøftet. Et felles ønske var å profesjonalisere foreningens virksomhet, noe som ser ut til å bli realisert i 2020.

Melking er en hyggelig oppgave. Etter bildet ble tatt er det også støpt fortrau i fjøset.

Tidlig på høsten ble det kjøpt inn to kyr fra Mbeya og etter hvert også bygget fjøs med støpt gulv og fortrau i Luale. Thomas og Gasper, to av de vanskeligstilte ungdommene som har vært med lenge i prosjektet, arbeider som røktere. Melken brukes av jentene på internatet i Luale, og kumøkken gir verdifull gjødsel og brukes for å foredle kompost av plantemateriale som anvendes på forsøksfeltet.

Lastebilen lesser av murstein til de nye lærerboligene ved Kibuko barneskole. Bilen har gått i skytteltrafikk mellom Morogoro og Mgeta med blant annet byggematerialer og kumøkk

I oktober arrangerte Mgetas venner en folkefinansiering via Cultura Bank. Byggingen av det levende universitetet, entreprenørskapssenteret i Luale, hadde stått i stampe da det ble for dyrt å frakte armeringsjern, sement og store murstein inn i fjellene. I folkefinansieringen fikk Mgetas venner 45.000,- til kjøp av lastebil. Siden november har lastebilen fraktet det som trengs utenfra til prosjektene i fjellene. Både de planlagte lærerboligene ved barneskolen i Kibuko og bygget til senteret i Luale fikk materialer, men på grunn av tungt regn fra slutten av november 2019 og ut året gikk byggearbeidene trått.            

Utklippsbilde laget av elevene ved Kikeo ungdomsskole brukt i boka som Hilde Hensriksen har laget. Boka brukes nå i undervisningen på ungdomsskolen

I november var Erling og Marianne med barn samt Mariannes søster og svoger, Torunn og Herfinn Haugsevje fra Dalen, i Mgeta. Torunn hadde samlet inn tepper og barneklær på Dalen. De ble tatt godt imot av småbarnsmødre i Nyandira, og førte til  et mødreprosjekt med ernærings-, strikke- og såpekokingsprosjekter i 2020. Herfinn ledet bygging av et eksempelbur for kaninhold. Kaninurin er god gjødsel og et effektivt middel for bekjempelse av insekter. Hilde Henriksen hadde skrevet en fortelling med tekst på engelsk og swahili som hun hadde fått innbundet i en bok illustrert med elevenes utklippsbilder fra kunstprosjektet i februar.  

Flotte håndverksprodukter ble solgt i et julepyntet drivhus.

I november arrangerte Tokke skule i Dalen en solidaritetsaksjon som brakte inn 46.000,- til Mgetas venner. Steinerskolen i Moss solgte honning for 17.000,- på sitt julemarked i november. To klasser fra skolen har i tillegg gitt hver sin geit til en vennskapselev fra Maguruwe barneskole. I månedsskiftet november/desember arrangerte Mgetas venner julemarked i hagen hos Marianne og Erling med inntekt på over 60.000,-. Mange venner og støttespillere bidro med håndverksarbeid og andre produkter. Koret Rødstrupen satte en solidaritetsorientert kulturell spiss på arrangementet. Mgetas venner hadde tatt med kaffe fra Tanzania i november. Tim Wendelboe brente kaffen gratis, og kaffen var klar rett før markedet. I tillegg til kaffen som ble solgt under julemarkedet, har kaffe brent av Wendelboe pakket i de fine tøyposene sydd av Happy og de andre foreldreløse jentene i Nyandira brakt inn om lag 50.000,- til Mgetas venners prosjekter, før og etter julemarkedet på Ås.

Det nye jordstykket var overgrodd med bregner og buskvekster. Da er det godt med utholdende landarbeidere med hakkene i sving. Kvinnene er seigest i det harde kroppsarbeidet på de bratte jordene og terrassene i Mgeta.

Midlene er blant annet brukt til å kjøpe og dyrke opp et jordstykke på 20 mål nedenfor internatet ved Tchenzema ungdomsskole. Lønnete landarbeidere har gravd ut for en tank i myk plast som rommer 150.000 liter for vanning. Arbeiderne har også dyrket opp jordstykket, som i 2020 blir plantet med kaffe, avocado og macadamiatrær. I 2020 bygges fjøs ved jordstykket til tre kyr. Inntektene fra landbruket skal finansiere andre prosjekter. Området skal også være læringsarena for jentene på internatet og andre ungdomsskoleelever. Jentene får lønn for å jobbe på jordstykket, som gjør at de kan betale for oppholdet på internatet.

En av hensiktene med Mgetas venners virksomhet er å gjøre støtten fra Norge overflødig. Vi har flere støttespillere blant givere i Norge som støtter de mest aktive vanskeligstilte ungdommene med videreutdanning: Unesmo og Kevin med landbruksutdannelse i Mtwara, Emmanuel og Eston med henholdsvis regnskaps- og mekanikerutdannelse i Mbeya, og Joachim og Immaculata med å forbedre ungdomsskoleeksamen i Morogoro. Thomas og Gasper står også for tur for å få støtte. Ungdommene samarbeider godt og vil forhåpentligvis kunne ta over for Solomon, Erling og andre om ikke alt for lenge.

Ellers er nå over 500 bønder engasjert i kaffeproduksjonen støtte av Mgetas venner og Mgeta Orphan Education Foundation. Det er planteskoler i mange landsbyer, og utplantingen har pågått gjennom 2019 og skyter også fart i 2020. Videre er 250 bønder engasjert i oppal og utplanting av avocadotrær på egne jorder. Macadamiaprosjektet har stått stille fram til høsten 2019: Interessen og satsingen har økt etter at JICA, Japan International Cooperation Agency, har vist stor interesse for macadamiaproduksjonen i Mgeta fra seinhøsten 2019.      

2019 har vært et begivenhetsrikt år for Mgetas venner, der ildsjeler og støttespillere har vist nesten ukuelig engasjement og givervilje. Mange prosjekter er satt i gang, og noen er gjennomført i løpet av året. Andre trenger til dels mye mer innsats. Ikke minst er vi spent på den store satsingen på kaffe og avocado. Året og årene som kommer blir i overkant spennende.

Publisert i Årsrapport | Legg igjen en kommentar

Solidaritetsaksjon bærer frukter

Åssiden er allerede full av bønner. Det er også gravd ut for et basseng i svart plastduk som rommer 1500000 liter til vanning

I november hadde elever og lærere ved Tokke skule i Dalen en aksjonsdag med kafe og salg av produkter elevene har laget selv. Inntektene, mer enn 46.000 kr, gikk til kjøp av 20 mål jord for jentene på internatet ved Tchenzema ungdomsskole. Jentene lærer å dyrke kaffe, avocado og macadamianøtter. For salg av avlingen kan de kan betale for mat og oppholdsutgifter på internatet og mere til. I tillegg lærer de å lage og lade biokull med urin, å kompostere og å nytte nitrogenhentende dekkplanter for å bedre jordas fruktbarhet.

Kaffeplantene står mellom bønneplantene. Intet plantevernmiddel i beholderen, men et plantebasert vekstmiddel som sprøytes ut.

Bønnene er både for til salgs og egen bruk i matlagingen, der mais, bønner og grønne blader fra diverse grønnsaker og andre nyttevekster er hovedingrediensene. Det er allerede plantet ut 1200 kaffeplanter, for en stor del samplantet med bønnene. Videre er det plantet 60 macadamiatrær, og 160 avocadotrær plantes ut i slutten av februar. Etter hvert vil dyrking av mais og grønnsaker komme i tillegg til dyrking av bønner ved siden av kaffe, avocado og macadamianøtter. Da slipper jentene å bekoste ingrediensene i matlagingen.

Stadig regn forsinker byggingen av det nye fjøset. Bra med det foreløpige skjulet for arbeiderne, som også rommer 40 Form 3 elever

Komposten får bedre kvalitet når den blandes med husdyrgjødsel. Kviger er allerede kjøpt inn, men står foreløpig i det ferdigbygde fjøset i Luale. Nytt fjøs bygges opp ved siden av skuret for arbeiderne som jobber med oppdyrking og utplanting. Det er viktig at prosjektet også blir til glede for og gir læringsutbytte til de øvrige elevene på ungdomsskolen, som vi ser noen av under skurtaket i regnværet. Da Form 3- elevene, tilsvarende 10. klassinger i Norge, var på utferd til jordstykket noen hundre meter fra skolen, hadde bare 2 av 40 elever sett landbruksprosjektet.   

Den ene ovnen står klar til bruk ved jordstykket. Elevene har samlet brennbart materiale for å lage biokull som ligger klart i klasserommet

Ås-lærerstudentene med utenlandspraksis i Tanzania bruker også prosjektene til Mgeta Orphan Education Foundation og Mgetas venner. Nå skal de samarbeide med elevene ved Tchenzema ungdomsskole om lage biokull ved oksygenfattig forbrenning, pyrolyse, lade kullet med urin og bruke det ladete kullet som jordforbedringsmiddel. Dette blir et tverrfaglig prosjekt, der studentene vil trekke inn fysikk, kjemi, biologi, geografi, som omfatter landbruk, og samfunnsfag, som inkluderer entreprenørskap. Heldigvis er Linda Jolly også kommet. Hun er kyndig når det gjelder produksjon av biokull og kan bistå.    

 

 

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Det skjer stadig noe i Luale

Solomon er litt betenkt over ovnen, som er nesten like høy som ham selv

Solomon har fått sveiset to ovner i omvendt pyramideform til å lage biokull av greiner, blader og planteavfall. Kullet blir most, blandet med urin og deretter brukt som jordforbedringsmiddel. Solomon vil ikke at ressurser skal gå til spille og brukte hele lengden av innkjøpte jernplater. Bak Solomon står kaninburet som ble laget av Thomas og Gasper sammen med gjestene fra Dalen i november. Kaninene avgir 1 liter urin pr. dag, som brukes som økologisk plantevernmiddel eller gjødsel.

Foresatte stiller gladelig opp for å yte tilbake for støtten jenta deres har fått. Nå plantes bønner innimellom Macadamiatrær rett bak internatet.

Hver fredag arbeider en iherdig dugnadsgjeng med å dyrke jordstykkene ved internatet eid av Mgeta Orphan Education Foundation (MOEF), søsterforeningen til Mgetas venner i Tanzania. Gjengen består av foresatte til 9 jenter, som har fått støtte til mat og opphold på internatet i Luale av norske givere. Landsbyrådene i de 7 landsbyene som sogner til ungdomsskolen, har valgt ut jenter som er spesielt sårbare, men ivrige skoleelever. For 1.000,- i året kan du gi en sårbar jente mulighet til utdannelse. Ikke et øre går til administrasjon.

Bøndene går sammen i grupper om å plante ut på hver gård. Ellers ble 1000 planter opplevd uoverkommelig ved siden alle andre oppgaver.

Ved siden av det halvreiste entreprenørskapsbygget nedenfor internatet har MOEF etablert en planteskole sammen med en gruppe bønder fra Luale. På seinhøsten og i vinter er det alet opp 17.000 kaffeplanter. 4.600 er plantet ut, men de resterende har det gått treigt med, blant annet på grunn av behov for gjødsel til plantene. Solomon og Erling ble enige med bøndene om at hver bonde skulle plante ut 1000 planter mot at MOEF frakter kugjødsel til dem fra Morogoro med lastebilen.

 

 

 

 

 

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Ny kvinnegruppe i Nyandira

67 kvinner deltok da Mgetas venner ved Solomon arrangerte et møte for en ny kvinnegruppe bestående av småbarnsmødre på senteret i Nyandira 17. desember 2019.

Møtet var et resultat av samtalen med de 121 småbarnsmødre som møtte opp på senteret i Nyandira tidligere i høst.

Women meeting conducted at mgeta centre for farmers and agriculture at 17th December 2019-2

Flere av deltakerne hadde med seg sine unge barn på møtet.

På møtet diskuterte kvinnene hvordan de skulle bedre husholdningenes økonomi, ved å utvikle ferdigheter i å lage såpe for salg samt i sying, batikk-teknikker og kyllinghold. De drøftet hvordan de skulle klare å betale skolepenger for barna og hvordan de selv hadde behov for å lære seg å lese og å skrive. De ble enige om å opprette grupper der de hjalp hverandre å lære å lese og å skrive. Kvinnene ønsket også opplæring i hvordan man kan produsere næringsrike avlinger som søtpoteter og mais, og hvordan disse produktene best kan foredles uten å miste næringsinnholdet.

Women meeting conducted at mgeta centre for farmers and agriculture at 17th December 2019

Deltakere konsentrerer seg om diskusjonene på møtet.

Det ble valgt en gruppe kvinner som skal følge opp diskusjonene og de foreslåtte tiltakene.

Women meeting conducted at mgeta centre for farmers and agriculture at 17th December 2019-3

Den valgte kvinnegruppen. Fra venstre Gaudensia Kibua, Grace Daudi, Merry Daniel, Flora Raphael og leder Joyce Mwenda.

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Celestine og Elizabeth har fått hver sin geit

Husker du Celestine og Elizabeth? I slutten av november og begynnelsen av desember fikk de materialer til å bygge geitefjøs. Med instruksjon fra Solomon og hjelp fra nære slektninger og venner har de to ungdommene bygget hvert sitt geitefjøs på småbruket der de bor. Det er inngangsbilletten for å kunne motta en melkegeit av norsk avl.

21. desember mottok de to barneskoleelevene hver sin geit i Bunduki nede i dalbunnen et godt stykke unna og langt nedenfor landsbyene oppe i fjellsiden hvor de bor. For tiden striregner det i Uluguru-fjellene, som dere ser av bildene av barna med geitene. Regntiden, som vanligvis begynner i mars, har satt inn i oktober, november og især desember. Regnet holdt likevel ikke de to elevene igjen i Bunduki. Klissvåte, men glade, tok de raskt farvel med Solomon i regnet for å følge den verdifulle geita opp i fjellet og så kunne vise den for familien hjemme.  

Celestine goat shed before roofing

Celestines nye geitefjøs


Giving dairy goat was done on 21st December to Celestin at Bunduki village.

Celestine med sin nye geit


Elizabeth with her New goat shed before roofing

Elizabeth med sitt nye geitefjøs


The same day Elizabeth also was given a dairy goat from one of the dairy goat keeper

Elizabeth med sin nye geit

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Elizabeth og geiten som døde

Elisabeth er 13 år og går i 6. klasse. Hun bor sammen med mor og en yngre søster i Malongole, en grend på den andre siden av fjellet i forhold til Maguruwe og Bunduki. Malongole vender mot Morogoro. Elisabeth og familien bor på et lite småbruk, der de dyrker mais, bønner og grønnsaker. To eldre brødre har flyttet til Mwanza hvor de bor sammen med en tante. Faren er død, altså er hun foreldreløs (orphan) ifølge Tanzaniansk definisjon av foreldreløse.

Elizabeth har tidligere fått en geit av Mgetas venner. Erik, en av de unge foreldreløse geitebøndene, hjalp til med å bygge fjøset. Dessverre døde geita til Elisabeth, og fjøset ble demontert. Når geiter og andre dyr blir syke er det liten hjelp å få i de små grendene og landsbyene langt inne i Ulugurufjellene. Elizabeth kunne ikke fortelle nøyaktig når geita døde. Mgetas venner spurte om hun ville ha en ny geit. Da lyste hun opp og sa ja.

Etter vi besøkte skolen i midten av november, har Solomon sørget for materialer for å bygge opp fjøset på nytt og satt i gang prosessen for å skaffe og transportere ny geit til henne. Geita gir Elizabeth og moren melk. Det er velkommen næring i en familiens lille hushold.

erling-elizabeth-og-solomon.png

Elizabeth snakker med Erling og Solomon fra Mgetas venner

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Geiter, barn og ungdom | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Møt Celestine – elevenes leder i Maguruwe

Celestine Francis er 12 år og elev ved Maguruwe barneskole. Han går i 5. klasse og er en tydelig leder blant elevene. Som albino trenger han å beskytte seg mot den sterke solen i Ulugurufjellene. Heldigvis hadde gjestene fra Dalen i Telemark med en cap til Celestine og de andre albinoelevene på skolen da vi besøkte skolen i november.

Celestine leder skolen i sang

Celestine Francis leder sangen og dansen for alle elevene på skolen.

Skolen ligger vanskelig til, og det er litt av en ekspedisjon å komme seg dit med bil. Det vanskeliggjør transport av produkter til området rundt, og ut av området til salg på større markeder.

Etter at Solomon og det norske reisefølget på tur fra Nyandira, sentrum i Ulugurufjellene, hadde vært på skolen en stund, våget Celestine seg bort til Erling og Solomon. Han fortalte at han også ønsket seg en geit slik som en av de andre elevene hadde fått. Han ønsket det seg veldig mye. Celestine har både mor og far, likevel er han åpenbart meget vanskeligstilt. Han har aldri fått hjelp som albino og har svært dårlig syn. Ofte må han få hjelp av medelever til å føre ham dit han skal eller vil.

elevene-ved-maguruwe-barneskole.png

Elevene ved Maguruwe barneskole.

To av Celestines søsken har flyttet ut og to er fremdeles hjemme. Verken mor eller far er albino, men begge de to søsknene som er hjemme er albino i likhet med flere av Celestines slektninger. Både far og mor er bønder, men familien makter ikke å brødfø seg mer enn 5-6 måneder i året fra det de dyrker selv. De har ikke husdyr. Mor jobber på andre gårder i tillegg. For det hun tjener kjøper de mat, men det holder knapt for å unngå å sulte. Erling spurte om de hadde nok jord til å kunne brødfø familien hele året. Celestine svarte at de hadde nok jord, men at de ikke hadde råd til å kjøpe såfrø med god nok kvalitet til å få tilstrekkelig store avlinger. Erling lurte så på om gjødsel kunne øke avlingen? Det ville det selvfølgelig, sa Celestine, men da trenger familien penger til å kjøpe gjødsel.

Vil du støtte Celestine og lokalbefolkningen i Ulugurufjellene? 

Kontonummer:  12546224838
Organisasjonsnummer: 916063237
Merk gjerne innbetaling: Skriv hvilke(t) av Mgetas venners prosjekter du ønsker å støtte. Spesifisert støtte brukes der behovet er størst.
Adresse: Mgetas venner, Måltrostveien 18, 1430 Ås.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med oss på mgetasfriends@gmail.com.

Under kan du se Celestine Francis lede sang og dans for alle elevene på skolen.

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Geiter, barn og ungdom | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Lastebiluhell i november – full fres i desember

Sent på natten til 13. november fikk Solomon vite at lastebilen hadde hatt uhell. Shabani, sjåføren til Mgetas venner, hadde returnert fra Nyandira til Morogoro og skulle kjøre sementsekker derfra til Luale den 12. november. Sementen av best kvalitet var utsolgt i Morogoro, men skulle komme fra Dar til Moro i løpet av dagen. Det skjedde ikke…

Lastebilen fikk seg en skikkelig trøkk, men heldigvis ingen personskader på sjåfør og sidemann.

På kvelden lastet Shabani derfor opp lastebilen med murstein, som også trengs snarest til entreprenørskapsbygget, og begynte å transporten fra Morogoro sentrum sen natt til 13. november. Rett etter kom en motgående personbil over i feil kjørebane mot lastebilen. Shabani vrengte lastebilen ut i grøfta i siste sekund, mens sjåføren i motgående bil antakelig bråvåknet, rettet opp bilen, snittet lastebilen og for videre uten å stoppe.

Heldigvis ingen personskader på sjåfør og sidemann, men en god del skader på bilen. Høyre forhjul og lykt, aksling og frontrute må skiftes eller repareres. Shabani transporterte lastebilen til verksted og brukte natten på de første reparasjonene. 

 

Nestenulykke 

Sjåfør Shabani og Mgetas venner sin Erling ved fungerende lastebil den 11. november i Nyandira.

Allerede dagen før var det en nestenulykke i fjellene. Det hastet å få fram armeringsjern, murstein og sement når håndverkerne er i gang i Luale. Lastebilen var fylt til randen med armeringsjern til det nye entreprenørskapsbygget. På vei til opp brattbakken fra Kibuko mot Luale steilet bilen på grunn av tyngden bak. My armeringsjernet skled av, men opplasting på nytt skjedde uten skade på bilen, foreløpig.

 

Lastebilen i sving igjen

20191220 Lastebilden Kibuko

Lastebilden er reparert og lesser av murstein ved Kibuko.

Etter intenst reparasjonsarbeid er lastebilen i full sving igjen. Første tur til Mgeta med murstein til bygging av lærerboliger Kibuko barneskole skjedde 19. november. På bildet under ser vi lastebilen lesse av murstein ved Kibuko den 20. november. De påfølgende dager har den fraktet murstein til byggeprosjekter og gjødsel til arealene som er kjøpt og dyrkes opp for å gi inntekter til jentene på internatet ved Tchenzema ungdomsskole. I desember sørget lastebilen for at en avlsokse kom helt inn til fjøset i Luale og fikk bedekket den ene kua før den returnerte til lavlandet.

Publisert i Aktiviteter i Tanzania, Luale internat og utviklingssenter | Merket med , , | Legg igjen en kommentar