Lukunguni – oppfølging etter støtte fra Mgetas venner

Bøndene vil tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i å dyrke kaffe, men mangler såbønner til planteskolene. Mgetas venner skal sørge for flere såbønner.

I mars støttet Mgetas venner med materialer til reparasjon av geitefjøs, mais og bønner til skolemat og lønn og losji til to nye lærere ved barneskolen i bygda. Solomon mener  støtten vår bør rettes mot bygder med aktiv lokalbefolkning. Bøndene i Lukunguni vil legge om til økologisk drift og har etablert planteskoler for oppal av kaffeplanter.

Foreldrene til elevene i Lukunguni ønsker å bidra med lønn til flere lærere. Utfordringen er at de bare har penger til de aller nødvendigste varene for livsoppholdet sitt.

Nylig møtte Solomon foreldreutvalget ved barneskolen, som selvfølgelig setter pris på støtten fra Mgetas venner til skolemat, geitefjøs og lærere. To lærere i tillegg til de to som er på skolen er meget bra, men ikke nok for å undervise 400 elever på 7 trinn. I møtet drøftet foreldreutvalget og lærerne muligheten for å bidra med økonomisk støtte til lønn og losji for to ekstra nye lærere.

De to nye lærerne i Lukunguni er fornøyde med å bo i de enkle lærerboligene på bildet. De ønsker seg likevel solcellepanel for lys inne og for å kunne lade mobiltelefonene sine

 

 

 

 

 

 

Alfred instruerer i bruk av ovnen Karl Kristian har konstruert. De nye lærerne er fornøyde. Til høyre den lokale entreprenøren Daima, som kanskje tenker på hva de nye ovnene kan bidra med i framtiden

 

 

Etter Karl Kristian Jensen dro fra Luale og verkstedet i det levende universitetet i februar, har Emmanuel og Alfred fortsatt å lage ovner. Lokalbefolkningen i Lukunguni har fått installert to ovner i lærerboligene og på helsestasjonen i landsbyen. Ovnene viser seg å være effektive og å bruke lite ved. Snekkeren og entreprenøren Rasta i Kibaoni har også installert en ovn.

Emmanuels og Alfreds bikuber

Foreløpig har det levende universitetet i Luale fungert over all forventning som arena for skapende, nyttig virksomhet. Prosjektene for ovnsproduksjon og birøkt har fått egnete lokaler, og rommene for overnatting og opphold er stadig bruk bruk i kurs og opplæring. Etter birøkterne Jonny og Ragnar reiste i februar, har Emmanuel og Alfred fortsatt produksjonen av bikuber. Målet er å produsere og utplassere 100 bikuber i 2022. Jonny og Ragnar skal undervise elever på Kikeo ungdomsskole og være i dialog med bønder i lokalsamfunnet om birøkt når de skal ha utenlandspraksis i praktisk pedagogisk utdanning i januar/februar 2023

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Kaffeprosjektet spres gjennom skolelandbruk

Elvene instrueres i, måler opp og markerer avstand mellom kaffeplanter og terrasser

Hvam videregående skole sitt solidaritetsprosjekt bærer frukter. På arealene kjøpt fra innsamlede midler i 2021 nær Kikeo ungdomsskole planter elever ut kaffe med stort engasjement. Først ble arealene oppmålt med markering av hvor  kaffeplantene skulle plasseres.

Mange elever vil plante ut kaffe på gården hjemme og lære foreldrene om planting og skjøtsel av kaffeplanter

Denne uka har elevene gravd kvadratiske hull med lengde, bredde og dybde på ca. 50 cm til hver plante. Husdyrgjødsel, også kjøpt med innsamlete midler fra Hvam, ble blandet med det fruktbare øvre jordlaget og lagt i hvert hull før kaffeplantene ble satt i jorda.  Mer enn 250 elever deltok i plantingen. Kaffe er blitt et kraftfullt ungdomsprosjekt. 

I dag og i morgen skal det regne i Mgeta. Det blir godt for kaffeplantene. Elevene har plantet ut 1500 planter denne uka og skal fortsette å plante ut 1500 nye etter påske. Målet er å plante ut 3000 kaffeplanter. Elevene er delt i smågrupper med ansvar for hvert sitt jordstykke. Gruppa som etter ett år har dyrket fram kaffebusker av best kvalitet får en pris på 300.000 Shilling (1.200,- NOK), nummer 2 får 200.000 Shilling og nummer 3 100.000. Mye penger for skoleelever i Mgeta. Vi får håpe at pengemotivasjon fungerer i Tanzania, selv om undersøkelser med studenter i det rike vesten sier noe annet.            

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Oppdatert informasjon på Mgetas venners nettside

Prosjektene til Mgetas venner og Mgetas Orphan Education Foundation i Mgeta endrer seg over tid. Organisasjonene prøver og feiler, lærer forhåpentligvis av erfaringene og endrer virksomhetene. Geiteprosjektet fortsetter, men er i dag av lite omfang og av liten betydning i forhold til skogslandbruk med fokus på produksjon av kaffe, avocado og macadamia. Hjelp til selvhjelp er fremdeles filosofi og overordnet drivkraft for innsatsen til organisasjonene.

Vi har nå ordnet årsmeldingene kronologisk fra 2015 til 2021 under Årsrapporter som tredje punkt under overskriften Innlegg til høyre på hovedsiden. Her får du oversikt over utviklingen i Mgetas venner og prosjektene fra år til år. Videre har vi justert tekst og innhold på hovedsiden slik at den samsvarer bedre med hva som skjer i venneforeningen i dag.

Ellers gjentar vi oppfordringen om å gi støtte til ny Landcruiser som vi kjøper inn så snart vi har nok midler, se oppslaget under med oppfordring om at «Solomon bør helst overleve». Vi minner også om at det nye senteret i Luale kan gi kost og losji til grupper som ønsker å besøke Mgeta. Kontakt Erling på 92617453 om du er interessert.

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Solomon bør helst overleve

Solomon og Solveig-bilen. Denne gang er Solomon i god behold, så vidt.

Midlene Mgetas venner samler inn går uavkortet til prosjektene i Mgeta. Vi har ingen store organisasjoner eller pengesekker i ryggen. Det fører til at investeringer i nødvendige driftsmidler gjerne utsettes. Av og til for lenge. Fra februar til mars har vi hatt tre ulykker med den såkalte Solveig-bilen. Bremsene svikter. I februar endte det i grøfta, heldigvis et stykke unna stup. To ganger i mars har bilen gått rundt, en gang kast i kast, men heldigvis uten alvorlige personskader. Vi trenger 100.000 til en brukt, men solid Landcruiser. Vi forhandler med selgere, men mangler foreløpig penger. Erling forsøker å løse ut 50.000,- fra sin konsulentkonto på universitetet til formål for sikker transport av studenter på utenlandspraksis og sikkert feltarbeid for forskning. Det er usikkert om utløsning er mulig. I alle tilfelle trengs mer penger. Har du en rik onkel eller penger du ikke aner hva du skal gjøre noe noe med, merk bidraget Landcruiser og send til Mgetas venners konto, 1254.62.24838.

 

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Landsbyen Lukunguni – et eksempel til ettertanke

Fjøset var ferdig i 2014 og 11 geiter flyttet inn mars samme år

Mgetas venner og søsterorganisasjonen i Uluguru-fjellene, Mgetas Orphan Education Forundation, har samarbeidet med lokalsamfunnet, bønder samt lærere og elever på barneskolen i Lukunguni i snart 10 år. Etter organisasjonene skaffet materialer til geitefjøs ved skolen, bygget ivrige hender i lokalbefolkningen fjøset ferdig. Geiteprosjektet i Mgeta bidro med norskavlede melkegeiter.

Stort elevengasjement for geitene

Aktiviteten og innsatsen var stor på skolen og i lokalsamfunnet. Elevene skaffet fòr til geitene. Arbeidet ble fordelt mellom elevene i klassene og mellom de 7 klassetrinnene. Hver ettermiddag hentet de ukesutvalgte elevene de tjorete geitene på beite, samlet sammen elefantgress og annet fòr og brakte geitene med til geitefjøset. Slik lærte etter hvert alle elevene på skolen om geitehold.

Etter skolen begynte å lage skolemat, ble elevenes skoleprestasjoner forbedret.

Frokosten i Tanzania består ofte bare av varm drikke. Elevene dro ofte hjem fra skolen etter et par timer fordi de var sultne. Etter kort tid er det vanskelig, nesten umulig for elevene å konsentrere seg om undervisningen. De tenker bare på mat, må finne noe å spise. Mange elever kommer ikke tilbake til skolen den dagen. I 2015 skaffet vi derfor store gryter til skolen for å lage makande, en stuing av egenproduserte bønner og mais, som skolemat.

Lærer Trine Sørensen fra Tokke skule i Dalen i Telemark åpner sekken med fotballer til barneskolen i Lukunguni

Landsbyen Lukunguni ligger i utkanten av utkanten, to timer å gå fra senteret vi har bygget i Luale, også en utkant i Uluguru-fjellene. I februar 2022 var en gruppe fra Mgetas venner i Luale og fikk besøk av en stor gruppe elever fra Lukunguni. Venner fra Dalen i Telemark hadde fått mer enn 100 fotballer i gave til barn og ungdommer i Uluguru-fjellene fra lokale sportsbutikker. Fotball er stor stas, og mulige fotballgaver fristet og begeistret. Etter den første opphisselsen, ble fordelingen av baller nøye organisert mellom klassene.

Elevene hadde gått 2 timer for å komme til Luale. Etter å ha fått brus og boller var de klare til å fortelle om skolehverdagen. Torunn og Trine fra Dalen i bakgrunnen

Fra Solomon hadde vi fått beskjed om at det fremdeles var utfordringer på barneskolen. Vi satte elevene i grupper og ba dem fortelle om hvordan de opplevde skolehverdagen, De fortalte at det var 2 lærere som skulle undervise skolens 400 elever i opp til 7 fag på hver av de 7 trinnene. Det var ikke nok klasserom. Lærerrommet var utett slik at innleverte skolebøker ofte ble ødelagt av væte og oppspist av rotter og mus. Geitefjøset var begynt å råtne og svikte i fundamentet og trengte å bli reparert. De fikk ikke mat på skolen og visste ikke om den muligheten.

Dette høres ut som en dårlig versjon av en Monty Python sketsj, men er dessverre et typisk eksempel. Hjelp til selvhjelp er verdigrunnlag for Mgetas venner. Men skolen trenger flere lærere NÅ. Elevene trenger mat NÅ. Og fjøset må repareres NÅ. Elevene kan ikke vente på støtte fra regjering, distriktmyndigheter, systemendring eller revolusjon, ikke vi heller. Med støtte fra givere har vi engasjert to arbeidsledige unge lærere fra Morogoro til barneskolen i Lukunguni, skaffet materialer til å reparere fjøset, fått tak i ny geitebukk for å motvirke innavl i geitebestanden, kjøpt mais for å lage skolemat fram til sommeren og såkorn slik at skolen kan produsere mais på egne arealer som de kan lage skolemat av til høsten. Så håper vi at kaffe-, avocado- og macadamia-prosjektene etter hvert fører til at lokalbefolkningen kan håndtere utfordringene med egne midler.

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Kaffe er hovedsatsing

Under besøkene i Mgeta i februar sto kaffedyrkingen i fokus. Elevene fra Sagavoll plantet kaffe på et jordstykke Kikeo ungdomsskole har kjøpt med støtte fra Hvam videregående skoles solidaritetsaksjon i november 2021. I Bunduki var lærere fra Steinerskolen i Moss og støttespillere og lærere fra Tokke skule i Dalen med på en informasjons- og plantedag for hele dette dalføret. En annen dag lukte de norske gjestene det store kaffefeltet på det såkalte Dalen-jordstykket ved Tchenzema ungdomsskole.

Hver kaffeplante trenger et stort kvadratisk hull i om lag 50 cm dybde som må graves ut. Mineraljorda under det tynne humuslaget skyfles bort før humuslaget blandes med kompostert husdyrgjødsel som plantejord for kaffeplanten. Å fullføre plantingen av en kaffeplante var en skikkelig kraftanstrengelse for elevene fra Sagavoll folkehøgskole
Foreldre til jenter på internatet ved Tchenzema ungdomsskole og lærere fra Tokke skule samarbeider om å luke rundt kaffeplantene på Dalen-jordstykket

Aktiviteten har økt i mars måned. I uke 10 hadde Solomon og vår gode hjelper, Geofrey, pensjonert landbruksrådgiver, opplæring i kaffedyrkning i de fem landsbyene i Bunduki-dalføret, der Maguruwe og Vinile var mest aktive med henholdsvis 94 og 82 deltakere. Fra Bunduki deltok 40, fra Tandari 25 og fra Kibigeri 16. Solomon og Geofrey fikk assistanse fra de paraprofesjonelle bøndene i samvirket Uluguru Green Gold. Dette er bønder som Mgetas venner har gitt opplæring i kaffedyrkning og i veiledning av andre bønder. Elever ved fra videregående utdannelse i landbruk i Dar es Salaam hjalp også til.  

Geofrey underviser om kaffedyrking for bønder fra landsbyen Bunduki
Paraprofesjonelle drøfter dyrkningsteknikker med bønder fra en av landsbyene i et lokalt kaffefelt

I uke 11 kom to lærere/instruktører fra Tanzania Coffee Research Institute (TaCRI) til det levende universitetet i Luale hvor de holdt et 4 dagers kurs i kaffedyrkning for paraprofesjonelle fra de fem underdistriktene Bunduki, Nyandira, Tchenzema, Kikeo og Luale der 16 landsbyer er aktive. TaCRI ser på Mgeta som Tanzaniansk satsingsområde for kaffedyrkning. Kurset satte søkelys på kontroll av skadedyr og insekter samt på dyrkningsteknikker som sikrer høy kvalitet på kaffen. De paraprofesjonelle har ansvar for opplæringen i sine landsbyer og grender.

Undervisningen inne foregikk i den store salen i det levende universitetet. Salen er både spisesal for jentene på internatet, sted for leksearbeid og kurslokale. TaCRI legger vekt på praktiske instruksjoner, her metoder for insektfangst
Instruksjonene i felt hadde fokus på å lære gode dyrkningsteknikker. De paraprofesjonelle sa til Solomon i etterkant at de hadde 100 % læringsutbytte av kurset. Vanskelig å få til en høyere prosent.

Mer enn 600 bønder fra de 16 landsbyene deltar nå i kaffeprosjektet. I skrivende stund forteller Solomon på WhatsApp at han planlegger å få med 4 nye landsbyer i løpet av de to neste ukene. De to siste årene er det plantet 60 000 nye kaffeplanter i Mgeta. I løpet av regntiden fra mars til mai plantes 50 000 nye planter. Med tilstrekkelige innsatsmidler og gode dyrkningsteknikker gir en plante 2-5 kg kaffe etter få år. Mgetas venner ønsker å få fart på avlingene, og vil la bøndene få låne innsatsmidler fra Mgetas Orphan Eduction Foundation gjennom forhåndssalg av avlingen til foreningen. For å kjøpe innsatsmidler å låne bort til bøndene trenger vi kapital. For å skaffe kapital har vi tatt med 150 kg kaffe fra Mgeta som vi trenger å brenne for deretter å selge i gavepakker à 250 g. Kaffen vil fordeles til venner og støttespillere for salg så snart vi finner noen som kan brenne den og så får pakket kaffen.  

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Det levende universitet i Luale er tatt i bruk

To grupper fra Norge har besøkt Mgeta i januar og februar. Besøkene satte fart på fullføringen av beboelsesdelen i det levende universitetet i Luale. Innendørs vegger ble malt og senger montert i det første gruppe med elever og lærer fra safarilinjen på Sagavoll folkehøgskole kom 25. januar. Beboelsesdelen er selvfølgelig ikke bare for norske og andre utenlandske gjester, men skal brukes i kurs og opplæring av lokalbefolkningen i Mgeta, først og fremst rettet mot næringsutvikling.

Montering av køyesenger og innsetting av madrasser i det gjestene fra Norge kom til Luale

Beboelsesdelen har 10 soverom, både rom for 4 med køyesenger, rom med to enkeltsenger og rom med dobbeltsenger. Sengeoppsettet i rommene endres etter behov. Ulike senger demonteres og settes opp ut fra behovene i gruppa som kommer. Litt forskjellige soveromsbevegelser enn hva vi er vant med… Solomon var svært opptatt av at våtrommene skulle være gjenkjennelige for de vestlige gjestene. Tre av soverommene har eget toalett, og beboelsesdelen har også to felles toaletter med dusj.        

Dobbeltseng i ett av soverommene. Erling har med sommerdyne fra Norge for å sikre god søvn
Luksus med sittetoaletter i Mgeta, men kan være viktig for noen gjester.

I det felles oppholdsrommet er det langbord hvor måltidene serveres og samtaler og sosial samhandling skjer. Den andre gruppen som var i Mgeta i uke 7 og 8 besto av to birøktere med familier. Birøkterne er også lærerstudenter som skal ha utenlandspraksis på Kikeo ungdomsskole neste år. I tillegg deltok lærere fra Steinerskolen i Moss samt lærere fra Tokke skule i Dalen med flere støttespillere. Steinerskolen i Moss og Tokke skule er begge vennskapsskoler til skoler i Mgeta. Mot slutten av oppholdet var alle samlet i Luale.

Steinerskolelærerne fra Moss og lærere og støttespillere fra Dalen spiser frokost i oppholdsrommet

Under oppholdsrommene er det fire rom på ca. 35 kvadratmeter hver for utvikling og verdiskaping. Karl Kristian Jensen satte i gang produksjon av ovnene han har utviklet i det ene rommet, mens birøkterne lagde bikuber i et annet rom. To av rommene ble flislagt i februar. I rommene vil også foredling av kaffe og andre utviklingsprosjekter kunne foregå.

Jonny laget bikuber. Etter Jonny dro fortsetter lokal snekkere å produsere kubene. Sammen med Ragnar og lokale birøktere fanget Jonny et bifolk til kuben. Samarbeidet om produksjon av honning fortsetter når Jonny og Ragnar skal ha praksis som lærerstudenter på ungdomsskolen i januar 2023.
Karl bygde ovnen av elementer av lokal leire som han brant i mursteinsovn og så satte sammen. Ovnen har to kamre og kan baseres på småved. Bortsett fra stålbåndet og en enkel metallinnsats mellom de to brennkamrene er materialene lokale. Karl har også bygd piperør av leire som leder røyken ut av kjøkkenet. Ovnen, som effektivt utnytter brennverdien i veden og ikke slipper skadelig røyk ut i kjøkkenet, kan erstatte tresteinsbålet i lokale hushold. Emmanuel, Alfred og Dimo fra Mgeta fikk opplæring av Karl og fortsetter produksjonen av ovnene

Fullføringen og bruken av det levende universitetet markerer inngangen til en ny fase i prosjektene i Mgeta. Mgetas venner og Mgeta Orphan Education Foundation, søsterorganisasjonen i Mgeta, har fått egne lokaler for besøk, kurs, overnatting og verdiskaping. Virksomheten har fått et ansikt, et sted og også et hjerte som pulserer for alle virksomhetene. Dette lover godt for utviklingen i tiden som kommer.       

Verandaen utenfor oppholdsrommet gir storslagen utsikt over Uluguru-fjellene i ettermiddagssolen, især etter trærne i forkant ble hugget ned. Vi håper at de gode samtalene og utsikten også gir innsikt. Hensikten med virksomheten er å samarbeide med fjellfolket for å bedre mulighetene deres til å styrke levevilkårene sine.
Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Prosjektene for småbarnsmødre er i utvikling

Pandemien slipper taket slik at det igjen er mulig å reise til Tanzania og Mgeta. I slutten av januar traff safarilinjen fra Sagavoll folkehøgskole på småbarnsmødrene som samlet seg på markedsdagen i Nyandira. Mødrene fortalte at barnas beste er motivasjonen deres for å utvikle prosjekter: nok og næringsrik mat, gode klær, trygghet samt god opplæring og utdannelse. For å få dette til trenger mødrene selv utdannelse og opplæring i inntektsbringende prosjekter. De ønsker også å etablere en barnehage for småbarna for å kunne gi dem opplæring, oppdragelse og næringsrik mat.

Småbarnsmødrene i ivrig samtale om muligheter for å skape inntekter under møte på markedsdagen

I løpet av året som gikk har alle mødrene lært seg å lese og å skrive. I et næringsprosjekt har de tjent penger på å produsere såpe. Et annet prosjekt knyttet til produksjon av chilipepper var mindre vellykket. Mødrene har dessuten prøvd seg på og fått opplæring i produksjon av kyllinger. Gruppen på mellom 20 og 30 småbarnsmødre virker velorganisert og driver prosjektene selv med veiledning av Solomon og pengestøtte fra Mgetas venner.

Nå vil mødrene lage sin egen mikrofinansbank, slik at de kan låne ut penger til medlemmer som i perioder trenger midler til drift av prosjektene, for eksempel før innhøsting da kapitalen ligger i avlingen som ennå ikke er høstet og solgt. Lommeboka er ofte tom på de tider. Mødrene ønsket også å lære seg å lage pledd. En annen ide var å lære seg å foredle kumelk, da flere har begynt å holde kyr i Mgeta, først og fremst for kjøttproduksjon og få verdifull gjødsel til dyrkingen av kaffe. 

En av mødrenes ideer er å lage pledd for lokalt marked og utenfor Mgeta. De skjønner det er kaldt i Norge

Under møtet med safarilinjen fra Sagavoll kom det opp flere ideer som ble bifalt av mødrene, blant annet kurvfletting og perling av armbånd samt produksjon av vesker ved gjenbruk av sementsekker. Mikrofinansen kan sørge for at kvinnene kan bekoste medisiner til kyllinger og andre husdyr når det er trangt med kontanter. Kvinnene ønsket også å lære mer om foring, stell og avl av kaniner. Kaninkjøtt er godt og næringsrikt, og urinen fra kaniner kan både brukes som gjødsel og organisk plantevernmiddel.   

Prosjektene for småbarnsmødre synliggjør betydningen av hjelp til selvhjelp. Det er nok av livskraft, humor og innsatsvilje i denne gruppen, men, som kjent, ikke mulig å dra seg selv opp etter håret. Kapital og kunnskap om inntektsbringende prosjekter og markeder kan bygge grunnlag for å greie seg selv, men først etter prøving og feiling. Tålmodighet og utholdenhet er nødvendig for å komme fram til prosjekter som fungerer.   

Publisert i Aktiviteter i Tanzania | Legg igjen en kommentar

Årsmelding for Mgetas venner 2021

Mens koronaepidemien har bølget med store konsekvenser for samfunnslivet i Norge, har hverdagslivet og aktivitetene i Mgeta fortsatt for fullt i hele 2021. Norske vennskapsskoler og støttespillere har, på tross av stadige nedstengninger i Norge, stått for omfattende innsats, især gjennom senhøsten da det norske samfunnet var åpent. Hvam videregående skole, Tokke skule og Steinerskolen i Moss hadde store solidaritetsaksjoner i oktober og november, og venner i Dalen i Telemark arrangerte julemarked første helgen i desember. Aksjonene har gitt betydelige inntekter. Mgetas venner har også fått støtte fra Norsk Tjenestemannslags avdeling på Universitetet i Ås, samt en gave fra Sagavoll folkehøgskole. Et dusin elever med lærer ved safarilinjen fra Sagavoll skal reise til Mgeta i slutten av januar 2022 sammen med Erling om det fortsatt er tillatt å reise.

Senteret for inntektsskapende virksomhet ligger like foran internatet i Luale

Byggingen av Det Levende Universitetet, senteret for inntektsskapende virksomhet i Luale, har tatt tid. Flere innsamlinger ved folkefinansiering via Culturaflokk og Cultura Bank førte til at fundamentet og deler av vegger og reisverk var klart i begynnelsen av 2021. Enkeltgaver vinteren 2021 satte fart på byggverket. Nå gjenstår bare senger, madrasser, møbler i oppholdsrom, servanter og armatur i toaletter og vaskerom, noen dører og finish med slemming og muring i verdiskapingsrommene i underetasjen. Fram til 31. desember har Mgetas venner ny innsamling gjennom Culturaflokk. Du kan støtte aksjonen ved å gå inn på lenken fnd.uz/mgetas_venner, og slik bidra slik at vi kan nå målet og ferdigstille Det levende universitetet, som blir samlingssted for prosjekter, opplæring og utvikling.

Internat gir jenter fra utkantlandsbyene mulighet til å gå på ungdomsskolen

I desember bodde til sammen 135 jenter på internatene ved ungdomsskolene i Bunduki, Tchenzema og Luale, hvorav ca. 40 jenter får støtte til mat og nødvendighetsartikler fra vennskapsskoler og enkeltpersoner i Norge. På grunnlag av årets aksjoner vil mer enn 70 jenter få støtte neste år. Mer enn 170 jenter vil da bo på internatene. Målet er at jentene skal betale for seg gjennom arbeid med dyrking av kaffe, avocado og macadamia på arealer ved internatene, men det tar tid før avlingene blir store nok. Jentene som får støtte velges av landsbyrådene der de bor ut fra deres grad av sårbarhet og hvor skoleinteresserte de er.  

Møte med lokale veiledere i juni 2021. Oversikten viste utplanting av mer enn 40.000 kaffeplanter, 4000 avocadoplanter og 500 macadamiatrær i landsbyene og grendene veilederne kommer fra.

Kaffeproduksjonen beveger seg foreløpig langsomt med en avling på 1 tonn i 2021. I hele Mgeta er 60000 planter utplantet, og forventet avling er mellom 2 og 5 kg for hver plante. Vi kan derfor forvente en avling på om lag 120 tonn dersom produksjonen skjer på god nok måte. Utfordringene er utilstrekkelig gjødsling, sure jordtyper, avrenning fra og av det fruktbare laget av matjorda, sykdommer og innsektangrep på kaffeplantene og manglende luking/rydding rundt plantene. Skal det bli størrelse på avlingene, er det nødvendig å utvikle praksis som møter de nevnte utfordringene. Derfor vil formidling av forbedret praksis være sentralt i 2022 der våre utdannede hjelpere Unesmo og Emmanuel samt de lokale, paraprofesjonelle veilederne får viktige roller. Flere av bøndene har allerede begynt med kyr for å få gjødsel til kaffeproduksjonen. Produksjonen av avocado og macadamianøtter er også i langsom fremgang, med lokalt oppal av avocadofrøplanter i Mgeta for salg i og utenfor fjellområdet samt økende avlinger av macadamia, spesielt i landsbyen Lukunguni.

Lese- og skriveopplæring for småbarnsmødre. Læreren er fra landsbyen og har tatt ungdomsskolen i Tchenzema. Hun er meget dyktig og respektert. Videregående skole og universitet trenger ikke være nødvendig.

Prosjektet for småbarnsmødre har også pågått for fullt i 2021. Produksjonen av såpe har fortsatt og gitt inntekter, mens prosjektet med å dyrke små paprika og chili ikke var vellykket. Det er litt over 20 aktive kvinner i prosjektet, og hver av dem har fått 5 kyllinger for å starte kyllingproduksjon. Opplæringen i å lese og skrive avsluttes i 2021, men vil startes på nytt i 2022. Den vil knyttes opp mot utfylling av skjemaer og det å kunne skrive og lese informasjon, som er nyttig i kvinnenes hverdag.

Karl Kristian Jensen underviser lokale ungdommer i å lage leirovner og leirpiper på utvendig platting i Nyandira. I januar 2022 er han tilbake for å igangsette opplæring og produksjon av forbedrete ovner innendørs i det nye senteret i Luale.

Vi gleder oss til fornyet innsats og møter med befolkningen i Mgeta i 2022.

I februar vil birøktere, lærere fra Steinerskolen i Moss og Tokke skule samt venner fra Dalen reise til Mgeta for å møte lokalbefolkningen og delta i og utvikle prosjekter. Støtten fra Norge gjør at Kikeo ungdomsskole er i ferd med å bli en av få ungdomsskoler med landbruksfordypning i Tanzania. I januar og februar skal de norske besøkende være med å plante kaffe både på Kikeo og Bunduki ungdomsskoler. Nye turer blir arrangert til høsten. Virksomheten er i full fart og økende. Vi takker for all støtte i 2021, og vil avholde utsatt årsmøte, på grunn av koronapandemien, i første halvår i 2022         

Publisert i Årsrapport | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Årsmelding for Mgetas venner 2020

I Tanzania, som i Norge, var seinvinter, vår og forsommer 2020 preget av Koronapandemien. Skoler og universiteter ble stengt ned, og utflyttede Mgetabeboere fra Dar es Salaam og andre storbyer flyttet tilbake til Mgeta som et mulig trygt oppholdssted.

Jentene på internatet i Luale samler kvister og planteavfall til en spesiallaget ovn for å lage biokull. De siste to ukene hadde studentene et tverrfaglig prosjekt om biokull for alle elevene  ved Tchenzema ungdomsskole ved Nyandira

Før utbruddet av pandemien, i januar og februar, rakk Erling å ha med 7 lærerstudenter fra Ås til 4 ukers praksis på Kikeo og Tchenzema ungdomsskoler. Sammen med gode hjelpere brakte studentene fra Ås undervisningspraksisen ned på jorden gjennom å lage biokull i lag med elevene, en prosess elevene både kunne lære kjemi og fysikk av. Deretter lærte elevene hvordan biokull ladet med urin kan brukes til jordforbedring som gjødsel og sikrere vannhusholdning.

Berit Rameckers lærer småbarnsmødre å strikke. I løpet av 2020 har flere i mødregruppa jobbet med å lære seg å lese og skrive. Mange har engasjert seg i inntektsbringende prosjekter for å lage såpe og dyrke pepperfrukter.

En drøy uke før studentene reiste tilbake til Norge ankom en gjeng fra Mgetas venner i Norge. Leif Grutle og Linda Jolly hjalp studentene med biokullprosjektet. Anne Grutle, Berit Rameckers og Marianne Widskjold veiledet gruppa av småbarnsmødre i Nyandira i strikking og såpekoking. Monica Mielnik bidro med helseråd til mødregruppa. Husdyrlærerne Wibeke van Megen, Hege Svensson og Victoria Ollila besøkte geitefjøsene på  barneskoler og ga råd om dyrevelferd.

I regn og under krevende vilkår på sementlokket til en stor vanntank lager Karl Kristian en form til å presse piperør av leire. Michael og Simba følger med. Vi trenger å få ferdig bygget med entreprenørskapsrom i Luale for å få til gode produksjonsforhold.

Karl Kristian Jensen fra Karmøy og Danmark videreførte utviklingen av leirovner fra året før. Han lærte opp Dimo og Happy fra Nyandira, kokken Shabani fra Mbeya, og Michael og Simba fra Morogoro, mens Astrid Widskjold Krogh dokumenterte opplæringen. Etter delegasjonen fra Norge forlot Mgeta, fortsatte Solomon, Dimo og Happy ovnsproduksjonen på egen hånd. Ideen er å erstatte tresteinsbålet, som både kan føre til brannskader og alvorlige lungeskader, med leirovner med leirpiper. Materialene er gratis, og leirovnene kan redusere vedforbruket til matlaging betraktelig.

Entreprenørskapsrommene er under tak i Luale. Vi har materialer til reisverk, ytre vegger og tak, men i etasjen over trengs fremdeles senger, møbler, vasker og toalett, gulvbelegg, indre vegger og tak, dører og vinduer samt midler til å lønne arbeidere for å utføre de arbeidsoppgavene som står igjen.

I vår trappet myndighetene i Tanzania ned bekymringen for korona. Prosjektene i Mgeta fortsatte som før. I april og mai ga et folkefinansieringsprosjekt gjennom Cultura Bank og to store gaver fra enkeltgivere 120.ooo,. til Det levende universitetet i Luale. Utgifter vi ikke la inn i budsjettet, blant annet kostbare reparasjoner av lastebilen og ekstra byggekostnader, har ført til at det nå trengs et like stort beløp for å få bygget ferdig. Vi setter derfor i gang en jule- og romjulsinnsamling i folkefinansiering ved Cultura Bank.

Vår oppofrende bilreparatør og sjåfør Shabani oppreist på taket av lasset av hønsemøkk til bruk i kaffeproduksjonen. Jorda i Mgeta er ofte utarmet og mye gjødsel trengs for å få gode avlinger.

Produksjon av kaffe er nå den største satsingen i landbruket fra Mgetas venner. Siste oppdatering viser at 700 bønder i 14 landsbyer er aktive deltakere. I 2020 har prosjektet fått mye positiv omtale i Tanzania, fra myndighetene, kaffeforskningsinstituttet og den nasjonale organisasjonen for kaffeproduksjon. Kaffeplantene vokser godt, men årets avling er dessverre liten på grunn av alt for mye regn i viktige deler av vekstsesongen.

Vår leder og medarbeider, Solomon, sparer seg sjelden. I tillegg til å lede samvirkeorganisering og byggeprosjekter samt å planlegge alle prosjekter i landbruket, er han den ivrigste til å bære tunge lass, her hønsemøkk til kaffefeltene. Ikke rart at han måtte ta det med ro en liten, men sikkert for kort periode høsten 2020 på grunn av alvorlig overbelastning og kink i ryggen.

Vi har fått profesjonelle aktører i Moshi til å rense og kvalitetssikre 120 kg kaffe, men får ikke sendt kaffen til Norge før jul fordi eksport forutsetter at kaffebøndene i Mgeta har organisert seg i samvirke. Minst 60 av bøndene skal ha betalt registreringsavgift. Nå er det 85 registrerte, og det gjenstår kun prosedyrer med etablering av vedtekter og retningslinjer samt å signere dokumentene. Vi regner med å sende kaffen til Norge med fly på nyåret. Selv om vi ikke får kaffen til jul, er det positivt at kaffen fra Mgeta kommer inn i den ordinære verdikjeden for salg, kvalitetssikring og eksport av kaffe.

Husdyrlæreren Victoria fra Natur vgs midt mellom Wibeke og Hege fra Hvam vgs i aktivitet på Linda Jollys forsøksfelt ved internatet i Luale og Kikeo ungdomsskole. Linda og Erling var i sin tid lærerne til husdyrlærerne  på praktisk pedagogisk utdanning på Ås

Husdyrlærerne fra Hvam videregående skole som var med til Mgeta i februar, Wibeke og Hege, fikk Hvam til å invitere Erling til å holde et inspirasjonsforedrag i oktober. Etter foredraget bestemte elevene seg for å ha solidaritetsprosjekt i Mgeta knyttet til Kikeo ungdomsskole i stedet for Operasjon Dagsverk. Nærmere 300 elever arbeidet en dag med inntekt på 300 kr for hver elev og samlet inn kr. 88.250,-. Kikeo ungdomsskole vil bli en skole med landbruksspesialisering. Dette krever at skolen eier 60 mål dyrkbar jord, noe Solomon er i ferd med å kjøpe. I tillegg går pengene fra Hvam vgs til å støtte 3-4 utvalgte sårbare, ivrige og faglig dyktige jenter fra hver av de 7 barneskolene som sogner Kikeo ungdomsskole, 25 elever til sammen. Landsbyrådene i hver av de 7 landsbyene bestemmer hvilke jenter som oppfyller kriteriene og velges til å bo på internatet i Luale.

Foreløpig har vi engasjert lokalbefolkningen til å rydde, plante og høste på Dalen-jordstykket. På bildet sås bønner, en av de viktigste råvarene i kostholdet i Mgeta. For tiden læres jentene på internatet opp til å stå for dyrkingen

Elevene ved Tokke skule i Dalen i Telemark samlet inn mer enn 67.000,- under sin solidaritetsaksjon i oktober. Pengene går blant annet til å støtte skolegang og internatopphold til utvalgte jenter fra de 5 landsbyene som sogner til Tchenzema ungdomsskole etter samme prinsipp som i Kikeo. I tillegg brukes midler på Dalen-jordstykket, området søsterorganisasjonen til Mgetas venner i Tanzania, Mgeta Orphan Education Foundation, kjøpte etter fjorårets solidaritetsaksjon til nytte for jentene som bor på internatet ved Tchenzema ungdomsskole.

Ved siden av nytt fjøs med murgulv har støtten fra Tokke skule finansiert bolig for røkteren som også fungerer som vakt over Dalen-jordstykket. Det er også kjøpt et areal ved siden av fjøset for at kyrne skal få beite og bevege seg

Norsk tjenestemannslags avdeling på Ås støtter også jenters skolegang og opphold på internatet ved denne ungdomsskolen. I tillegg har laget finansiert et kjøkkenhus, der jentene i samarbeid med en kokk lager egen mat. Hensikten er at jentene, ved siden av å gå på ungdomsskolen, skal bli mer selvhjulpne ved å lære seg å dyrke salgsavlinger og lage maten de selv spiser. Dessuten bygger de egenstyrke ved å erfare at deres egen innsats betaler det det koster å bo på internatet og utgifter til nødvendig skoleutstyr og livsopphold.

Steinerskolen i Moss sin årlige solidaritetsaksjon går til internatet og ungdomsskolen i Bunduki med innredning av IT-rom på skolen og kjøp av senger og madrasser slik at den tredje sovesalen i internatet kan brukes av elevene. To klasser på skolen støtter også enkeltelever fra Maguruwe barneskole slik at disse kan få videre skolegang på ungdomsskolen. Elevene med Solidaritet som valgfag ved Steinerskolen skal rekruttere givere blant foreldre og kjente som støtter jenter på tilsvarende måte som ved Kikeo og Tchenzema ungdomsskoler. Mer enn 50 jenter får støtte til å gå på ungdomsskole i 2021 fra de tre norske skolene som støtter Mgetas venner, men mange flere ønsker å fortsette på skolen. Vil du støtte en jentes skolegang i 2021, koster dette 1.400,-, som kan overføres til Mgetas venners konto, 1254.62.24838, eller VIPPSses til 596105.

Til slutt vil vi takke alle enkeltgivere, blant annet de som har støttet ungdommers videreutdannelse, og til støttespillere som på annen måte har bygget virksomheten til Mgetas venner og prosjektene i Uluguru-fjellene. Vi arrangerte digitalt årsmøte i oktober der mange venner deltok. En spesiell takk til Cecilie Dyngeland som har lagt ned stor innsats for å profesjonalisere virksomheten i Mgetas venner slik at vi kunne presentere et gjennomarbeidet regnskap og budsjett til årsmøtet. Venneforeningen bestemte i år å innføre en formell registrering av medlemskap som koster 250,- for en person. Cecilie har organisert en digital løsning for å registrere seg som medlem og for å betale kontingent https://mgetas.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding. Dersom du vil støtte årets jule- og nyttårsinnsamling, som går til å ferdigstille Det levende universitetet i Luale, gå inn på lenken fnd.uz/mgetabygg.

Styret ønsker alle støttespillere og givere en riktig god jul og et godt nytt år

Publisert i Årsrapport | Legg igjen en kommentar