Skolelandbruk

Visiting the school  (9)

Klasserom i Mgeta, her med en munter og praktisk orientert lærer Solomon

På barneskolene i Tanzania underviser lærerne etter mønster fra kolonitiden og England tidlig i forrige århundre. Læreren foreleser fra kateteret og skriver på tavla. Elevene gjentar i kor eller kopierer det som skrives på tavla om de er så heldig å ha blyant og kladdebok. Få har lærebøker, og lærebøkene bruker sjelden gjenkjennelige eksempler fra hverdags- og yrkeslivet i Mgeta, der 98 % er bønder. Ikke rart at bare knapt en fjerdedel av barneskoleelevene kan gå videre til ungdomsskolen.

Dyrkning på Kibuko

Når alle elever har hakke, går jordbearbeidingen raskt

Skolelandbruk, der elevene lærer økologisk bærekraftig og økonomisk lønnsomt landbruk, gir dem mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. Også prestasjonene i skolefagene kan forbedres. På barneskolen i Kibuko langt inne i Uluguru-fjellene besto 29 % av 7. klassingene nasjonal eksamen i barneskolen året før skolelandbruket ble etablert. Året etter besto 69 % eksamen, to år etter 84 %, stort sett med B’er og C’er. Endringen i elevens prestasjoner var formidabel

IMG_9044

Elevene i Kibuko lager mais- og bønnestuing til alle på skolen

Årsaken er både at skolelandbruket bygger på relevante kunnskaper fra skolefagene og at avlingen fra skolelandbruk kan brukes til skolemåltider. De fleste av skolebarna i Mgeta spiser ikke i løpet av skoledagen, og mange spiser heller ikke frokost før de går på skolen. Den lokale frokosten kalles chai (te) og består ofte bare av drikke. Elevene er sultne når de kommer til skolen, og mange forlater skolen midt på dagen på jakt etter noe spiselig, og går enten hjem til småbruket eller til nærmeste landsbysenter. Fordi skolen ikke hadde råd til å ansette en kokk, bestemte elevene i 5. 6. og 7. klasse i Kibuko seg for at de selv ville lage varmt skolemåltid til hele skolen tre dager i uka. Mat i magen på skolen bedrer forutsetningene for å lære, mens møte med relevante kunnskaper og ferdigheter kan skape et inspirerende læringsmiljø.

IMG_0255

Gigantgryter til barneskolen i Lukunguni for å koke maisgrøt til alle elevene

Skolemåltider krever råvarer. Ved å  lære seg og så utføre bærekraftig og lønnsomt landbruk kan elevene selv skaffe råvarer til skolemåltidet. Til det trengs også arealer, kyndige lærere og andre innsatsfaktorer. Arealene må  kjøpes eller leies. Lærerne trenger en bolig for bli værende i fjellet, og lærerboliger må oftest bygges. Såfrø og gjødsel må også til. Mgetas venner har bidratt til igangsettelse av skolelandbruk på noen få barneskoler i Uluguru-fjellene. Mer støtte må til for å sikre grunnlaget for skolelandbruk på disse skolene, samt støtte til å etablere nye prosjekter på andre skoler i området. Det er 36 barneskoler i Mgeta.

Hvis du ønsker å støtte, gå her, og merk innbetalingen Skolelandbruk.