Geiter gir inntekter, mestringsfølelse og egenstyrke

Joyce viser fram geiten hun har hatt i vel ett år og som ble donert av Familien Lie
Joyce, en av de første foreldreløse unge geitebøndene, viser i 2011 frem geita hun fikk.

I Tanzania vokser mange barn og unge opp under vanskelige kår, gjerne uten den ene eller begge foreldre. Mgeta i Uluguru-fjellene er intet unntak. En melkegeit kan gi fast inntekt ved salg av geitemelk samt forbedre ernæringen i husholdet. De aller fleste unge mangler startkapital og kunnskap for å starte opp som geitebonde.

Siden 2010 har om lag 80 vanskeligstilte ungdommer mottatt en geit. For å få geita må ungdommen først være med på opplæring og bygge sitt eget geitefjøs. Ungdommene blir også med i lokale grupper som møtes jevnlig for å hjelpe og støtte hverandre med å håndtere utfordringene de møter. Erfaringen fra geiteprosjektet er at inntektene fra melkesalg og mestringen av å være geitebonde både bygger de unge bøndenes egenstyrke og gir dem anerkjennelse og respekt i lokalsamfunnet. Når du tror på deg selv og opplever at andre også tror på deg, kan du i neste omgang bli i stand til å skape et bedre liv for deg selv og andre.

Fra og med 2014 av har også utvalgte barneskoler i Mgeta mottatt en geiteflokk på om lag 10 melkegeiter hver. Lærere, elever og foreldre har blitt opplært i geitehold og sammen har de bygget geitefjøs og tar vare på geiteflokken på skolen. Elevene i hver klasse får eier- og ansvarsfølelse med ansvar for en spesiell geit. Melken fra geitene blir enten gitt til barna iløpet av skoledagen eller solgt og profitten brukt til innkjøp av viktig skolemateriale.

En norsk melkegeit koster ca. 500 kr i Mgeta. Materiale for bygging av fjøs for en geit koster 500 kr, likeledes er utgiften for opplæring i geitehold 500 kr. Vi gir nå 500 kr ekstra per geit for innkjøp av kraftfor, mineraler og medisiner i perioden fram til geiten får kje og ungdommen begynner å tjene penger på driften. Altså koster det totalt 2000 kr for å gi en geit til en vanskeligstilt ungdom som sårt trenger det. Vi gir ut geiter i jevnlige «runder» hvor i noen tilfeller støtten vår går til en gruppe ungdommer, mens andre ganger til en enkelt skole, noe som da innebærer kostnader for ett stort fellesfjøs, og vidstrakt opplæring til ofte hundre mennesker. Hvis du ønsker å støtte, merk bidraget «Geit» og gå her.

Med tanke på bærekraftigheten av prosjektet må hver ungdom som mottar en geit gi et hunkje tilbake til prosjektet, som da blir gitt til en annen ungdom eller en skole. På denne måten understreker vi betydningen av å bygge samfunn ved å motta og gi. I praksis fordeles godene og flere kan dra nytte av de norske geitene.