Geiter, barn og ungdom

Joyce viser fram geiten hun har hatt i vel ett år og som ble donert av Familien Lie

Joyce viser frem geita hun fikk i 2011.

I Tanzania vokser ofte barn og unge opp under vanskelige kår, gjerne uten den ene eller begge foreldre. Mgeta i Uluguru-fjellene er intet unntak. I et forsøk på å hjelpe bestemte Erling og Solomon seg for å starte en «geitebank» hvor hver vanskeligstillt ungdom blir tildelt en norsk melkegeit.

En melkegeit kan gi verdifull fast inntekt ved salg av geitemelk samt forbedre ernæringen i husholdningen. Mange i Mgeta, spesielt unge, mangler  startkapital og kunnskap for å starte opp som geitebonde.

Siden oppstart i 2010 har om lag 60 foreldreløse og/eller vanskeligstilte ungdommer mottatt en geit. For å få geita må ungdommen først ta del i opplæring samt bygge sitt eget geitefjøs fjøset. Ungdommene er også automatisk medlem i lokale grupper som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre igjennom utfordringene de møter og for å ta del i opplæringen av nye geitebønder. I tillegg til inntekt, så skaper beherskelsen av yrket som geitebonde en mestringsfølelse hos ungdommene samt anerkjennelse og respekt i lokalsamfunnet. Vi har erfart at geita er en nøkkel for få dem til å tro på og dermed også bli i stand til å skape et bedre liv for seg selv og andre.

Fra 2014 av har også utvalgte barneskoler i Mgeta mottatt en geiteflokk på om lag 10 geiter hver. Lærere, elever og foreldre har blitt opplært i geitehold og sammen har de bygget geitefjøs og tar vare på geiteflokken på skolen. Elevene i hver klasse får eier- og ansvarsfølelse med ansvar for en spesiell geit. Melken fra geitene blir enten gitt til barna iløpet av skoledagen eller solgt og profitten brukt til innkjøp av viktig skolemateriale.

En norsk melkegeit koster ca. 500 kr i Mgeta. Materiale for bygging av fjøs for en geit koster 500 kr, likeledes er utgiften for opplæring i geitehold 500 kr. Vi gir nå 500 kr ekstra per geit for innkjøp av kraftfor, mineraler og medisiner i perioden fram til geiten får kje og ungdommen begynner å tjene penger på driften. Altså koster det totalt 2000 kr for å gi en geit til en vanskeligstilt ungdom som sårt trenger det. Vi gir ut geiter i jevnlige «runder» hvor i noen tilfeller støtten vår går til en gruppe ungdommer, mens andre ganger til en enkelt skole, noe som da innebærer kostnader for ett stort fellesfjøs, og vidstrakt opplæring til ofte hundre mennesker. Hvis du ønsker å støtte, merk bidraget «Geit» og gå her.

Med tanke på bærekraftigheten av prosjektet må hver ungdom som mottar en geit gi et hunkje tilbake til prosjektet, som da blir gitt til en annen ungdom eller en skole. På denne måten understreker vi betydningen av å bygge samfunn ved å motta og gi. I praksis fordeles godene og flere kan dra nytte av de norske geitene.

Se oppdateringer om de forskjellige geite prosjektene her.