Luale internat og utviklingssenter

Internatet i Luale er bygget langt inne i Ulugurufjellene. Til å begynne med var bygget kun ment for å huse foreldreløse jenter og jenter fra enda mer avsidesliggende landsbyer mens de gikk på Kikeo ungdomsskole. Under byggingen erfarte vi at dugnadene brakte landsbybeboerne i fjellene sammen og at det var stort behov for en felles møteplass. Den store mat- og lesesalen på nærmere 120 kvm. med solcelledrevet belysning fungerer nå som en slik møteplass.

Møte om skogplanting i salen i internatet

Møte om skogplanting i salen i internatet

Fylkesmannen (damen) åpner internatet 29.oktober

Fylkesmannen (damen) åpner internatet 29.oktober

Lokalbefolkningen innerst i fjellene har mange utfordringer. Det er mer enn 100 elever pr. lærer på de 7 barneskolene, og få arbeidsplasser eksisterer utenom landbruket. På markedet i tettstedet Nyandira presser oppkjøperne prisene ned på mais, bønner, poteter, tomater og andre grønnsaker. Varene bæres på hodet i opptil 5 timer til markedet.

I lag med lokalbefolkningen oppretter vi et utviklingssenter omkring internatet. Jorda i området er utpint, og styrtregn river det fruktbare jordlaget med seg nedover de bratte åssidene. Våren 2016 utvikler vi derfor et forsøksfelt ved internatet der vi planter ut og utforsker lokale sorter av mais, bønner og grønnsaker. I januar bygges ECOSAN-toaletter som skiller urin og fast avføring, som komposteres. Urinen brukes i kompostering av planteavfall, mens kompostert avføring brukes i skogplanteskolene. Vi vil også prøve ut plantedekke og integrerte jordbruks-systemer i dyrkningsterrassene. Til forsøksfeltet trenger vi finansiell støtte. Merk eventuelt bidrag «Forsøksfelt». Hvis du ønsker å støtte gå her.

Utviklingssenteret har både som formål å utvikle næringer og lokalsamfunn i fjellene og å synliggjøre at både kunnskaper og næringer kan blomstre i utkantstrøk. Erfaringen vår er at kunnskap utviklet ved universitetene ofte er lite tilgjengelig og mangelfullt tilpasset forholdene i fjellene. Vi vil selvfølgelig nytte forskningsbasert kunnskap fra sentrale strøk ved utviklingssenteret, men ha som mål og prinsipp å utvikle lokalt anvendbar kunnskap sammen med lokalbefolkningen for å bedre lokalbefolkningens levekår, som et levende, lokalt universitet.

I området rundt utviklingssenteret vil vi også satse på forskjellige entreprenørskapsprosjekter. Klikk på denne linken for å få vite mer om disse prosjektene.