Det levende universitetet i Luale

IMG_3280

Fylkesmannen (damen) åpner internatet 29. oktober 2015

Internatet i Luale er bygget langt inne i Ulugurufjellene. Til å begynne med var bygget ment for å huse foreldreløse jenter og jenter fra enda mer avsidesliggende landsbyer mens de gikk på Kikeo ungdomsskole. Under byggingen erfarte Mgetas venner at dugnadene brakte landsbybeboerne i fjellene sammen og at det var stort behov for en felles møteplass. Den store mat- og lesesalen på nærmere 120 kvm. med solcelledrevet belysning fungerer nå som en slik møteplass og inngår i Det levende universitetet.

Kaffebønder på møte i forsamlingsrommet

Kaffebønder fra Luale på et av mange møter i forsamlingsrommet i internatet høsten 2022

Lokalbefolkningen innerst i fjellene har mange utfordringer. Det er mer enn 100 elever pr. lærer på de 7 barneskolene, og få arbeidsplasser eksisterer utenom landbruket. På markedet i tettstedet Nyandira presser oppkjøperne prisene ned på mais, bønner, poteter, tomater og andre grønnsaker. Jorda i området er utpint, og styrtregn river det fruktbare jordlaget med seg nedover de bratte åssidene. I 2016 utviklet foreningene derfor et forsøksfelt ved internatet med utplanint og utforsking av lokale sorter av mais, bønner og grønnsaker. Senere er det bygget ECOSAN-toaletter som skiller urin og fast avføring, som komposteres. Urinen brukes i kompostering av planteavfall, mens kompostert avføring brukes i skogplanteskolene. I samarbeid med lokale bønder prøver foreningene også ut plantedekke og integrerte jordbrukssystemer i dyrkningsterrassene. Varene bæres på hodet i opptil 5 timer til markedet. Derfor har venneforeningene satset på kaffe, avocado og macadamianøtter, produkter som kan lagres og har stabil og høy pris i markeder utenfor Mgeta.

For å møte utfordringene har Mgeta Orphan Education Foundation og Mgetas venner bygget et utviklingssenter, Det levende universitetet, i samarbeid med lokalbefolkningen og i sammenheng med internatet. I entreprenørskapsrommene i Det levende universitetet bygges for tiden Karls leirovner i et rom og bikuber i et annet. I et tredje rom er det for tiden kontor for Mgeta Orphan Education Foundation og areal for mindre møter. Rommene er fleksible og brukes til de aktiviteter som til en hver tid er viktige.

Det levende universitetet

Det levende universitetet ligger vegg i vegg med den hvite internatbygningen med forsamlingsrom til venstre bak palmene.

Det levende universitetet har både som formål å utvikle næringer og lokalsamfunn i fjellene og å synliggjøre at både kunnskaper og næringer kan blomstre i utkantstrøk. Erfaringen vår er at kunnskap utviklet ved universitetene ofte er lite tilgjengelig og mangelfullt tilpasset forholdene i fjellene. Vi vil selvfølgelig nytte forskningsbasert kunnskap fra sentrale strøk ved utviklingssenteret, men ha som mål og prinsipp å utvikle lokalt anvendbar kunnskap sammen med lokalbefolkningen for å bedre lokalbefolkningens levekår, som et levende, lokalt universitet.

I Det levende universitetet og området rundt satses det på forskjellige entreprenørskapsprosjekter. Klikk på denne linken for å få vite mer om disse prosjektene.