Utdanningsfondet

Measuring in sewingSolomon gjør en formidabel innsats i Mgeta-prosjektene, men han kan ikke rekke over alt og trenger assistanse fra yngre krefter. Med utgangspunkt i geiteprosjektet fikk flere ungdommer videregående yrkesutdannelse, i hovedsak i landbruk. Noen av disse ungdommene jobber nå ved siden av Solomon, der spesielt Emmanuel gjør en uvurderlig innsats. De engasjerte ungdommene hjelper til med utførelse av praktiske oppgaver i kaffeproduksjon og skogslandbruk, med koordinering av praktiske kurs og med veiledning og undervisning av bønder i prosjektet. Vi trenger flere veiledere og hjelpere til prosjektene som har spredd seg til alle avkroker i Mgeta. Det er umulig for ungdommene å finansiere skolegang utover ungdomsskolen. Utdanningsfondet gir flere unge mulighet til utdanning utover ungdomsskolen.

To års yrkesutdanning koster 16.000 NOK for en student. Dette beløpet dekker skolepenger, husvære, mat, mobiltelefon, skolebøker og bussbilletter tur/retur Mgeta/yrkesskolen. Alle bidrag er velkomne!

Sewing roomPrisca

Kibaha education centreBosco