Utdanningsfondet

Measuring in sewingEn geit kan forandre et liv. Den gir melk og gjødsel, slik blir livskvalitet forbedret. For noen gir den også et økonomisk overskudd som kan dekke skolepenger. Like viktig er det at Orphan Education Foundation gir fellesskap og læring. Mange av de unge som tilhører organisasjonen gjør en formidabel innsats med å undervise om geitehold og andre relaterte temaer på de lokale skolene, de hjelper til med å bygge geitefjøs og de underviser bønder i sitt nærområde i tillegg til at de skjøtter sine egne små jordteiger og geiter. De er til stor inspirasjon for gamle og unge. I tillegg er det en del av disse ungdommene som klarer å fullføre ungdomsskolen. Men selv så hardt som de arbeider er det så å si umulig å klare å finansiere skolegang utover ungdomsskolen. Takket være giverpenger går nå de fire første ungdommene sitt andre og siste år på Kibaha, en yrkesskole nær Dar-es-Salaam. Måten de bruker sine nyervervede kunnskaper i Mgeta er forbilledlig og bidrar blant til å utvide landbrukskunnskapene i området. Derfor ønsker vi å sette opp et utdanningsfond slik at flere unge kan få mulighet til utdanning utover ungdomsskolen.

To års yrkesutdanning koster 1250 USD eller 10.000 NOK for en student. Dette beløpet dekker skolepenger, husvære, mat, bøker, 4 bussbilletter t/r Mgeta/Kibaha og noen små nødvendigheter som for eksempel såpe. Alle bidrag er velkomne!

Se oppdateringer om de som får utdanningsstøtte her.

Sewing roomPrisca

Kibaha education centreBosco