Utdanningsfondet

I årevis har støttespillere til Mgetas venner hjulpet ivrige ungdommer fra fjellene med yrkesutdannelse. Vi vil fortsatt støtte videre utdannelse utenfor Mgeta, men antakelig prioritere at ungdommer fra fjellene får ta lærerutdanning for å få mer stabil arbeidskraft til skolene i området. Dessverre erfarer vi at de som har tatt annen yrkesutdannelse, ved skoler som alltid befinner seg flere titalls mil unna Mgeta og Uluguru-fjellene, ikke bruker utdannelsen i Mgeta. Noen har blitt boende i fjellene, men har valgt andre yrker. De fleste har flyttet til andre områder i Tanzania, noen for å bruke utdannelsen der. Unntakene er Happy, som driver systuen, og Emmanuel, som på flere felter er Solomons høyre hånd. Ungdommene skal fritt få velge sine yrkesvalg og bosteder, men prosjektene trenger unge kyndige mennesker fra Mgeta som kan utvikle næringer og infrastruktur i området.

bunduki-befaring-kaffefelt

Ofte oppstår utfordringer i kaffeproduksjonen, knyttet til dyrking og skjøtsel av kaffeplantene og til høsting og foredling av bønnene. Bøndene tørster etter kunnskaper og ferdigheter. Det vil venneforeningene gjøre noe med.

Med dette målet for øye utvikler Mgetas venner og Mgeta Orphan Education Foundation en profesjonsutdannelse i kaffedyrking og veiledning, blant annet basert på prinsipper for kretsløpslandbruk og aksjonslæring. Studentene hentes fra landsbyer i Mgeta, og utdannelsen begynner i januar/februar 2023. Studeneten får ett års opplæring i dyrking og foredling av kaffe ved Det levende universitetet og områdene omkring med undervisning og veiledning fra kompetente fagfolk i fasene fra jordbearbeiding til høsting og foredling. Deretter reiser de et halvt år til en kaffeplantasje for å lære om hvordan dyrkingen foregår i større målestokk. Til slutt skal de praktisere og veilede andre bønder i egen landsby i ett og et halvt år med månedlig oppfølging av fagfolk. Utdannelsen vil således vare i 3 år. Athman Kyaruzi Ahmad, Senior Lecturer ved Soloine landbruksuniversitet, arbeider med sertifisering av utdannelsen.

Mgetas venner trenger økonomisk støtte for å kunne gjennomføre den treårige utdannelsen.

For økonomisk støtte, gå her. For annen støtte, send epost til mgetasfriends@gmail.com.

Merk gaven/betalingen: Kaffeutdannelse