Vennskapsskoler

Mange skoleelever i Mgeta har mobiltelefon, særlig på ungdomsskolen. Men boligene har ikke innlagt elektrisitet. 98 % av de voksne er bønder, og jordbruk drives for hånd med hakke som viktigste redskap. Elevene er vokst inn i fysisk arbeid og deltar i landbruket hjemme før de begynner på skolen. I tettstedet Nyandira med marked og butikker sentralt i Mgeta har en fjerdedel av elevene i 6. klasse vært i Morogoro, regiontettstedet to mil unna. Lengre inn i fjellet har en av tyve elever vært i byen.

Skolebarn fra landsbyen Kododo lengst inne i Ulugurufjellene har for lengst lært å bruke hakke

Skolebarn fra Kododo lengst inne i Ulugurufjellene har for lengst lært å bruke hakke, men aldri vært i byen

Elevene drømmer om å vite mer om hva som skjer utenfor. En vennskapsskole fra det hvite, kalde og rike nord kan oppfylle denne drømmen. De norske elevene kan fortelle om og sende bilder fra sitt hverdagsliv, det samme kan elevene i søsterskolen i Mgeta gjøre. Over tid kan også besøk arrangeres.

I Mgeta er det 36 barneskoler og 5 ungdomsskoler. De fleste elevene er ivrige og viser stor lærelyst, men skolene har for få lærere, pulter, stoler, lærebøker og kladdebøker. I Tanzania består 50 % av elevene eksamen i 7. klasse, som er nåløyet for å gå på ungdomsskolen. 50 % av disse består ungdomsskoleeksamen. I Luale i det indre av Ulugurufjellene består et fåtall elever ungdomsskoleeksamen.

Aksjonsdag på Tokke skule i Telemark for skolen i Kikeo

Aksjonsdag på Tokke barne- og ungdomsskule i Dalen i Telemark for ungdomsskolen i Kikeo

Gjennom lokale aksjoner og prosjekter kan norske elever oppleve gleden av å dele med noen som virkelig trenger det. Behovene er mange og store, for eksempel renovasjon av bygninger, kjøp og installasjon av solcellepanel, frikjøp av dyrkingsjord nær skolen og kjøp av lærebøker.

Funderer du på om din skole er en aktuell vennskapsskole for en skole i Mgeta? Send epost til mgetasfriends@gmail.com eller ring Erling på 92617453. Mgetas venner har stadig studieturer til Mgeta for lærere og eventuelt elever ved potensielle vennskapsskoler. Send epost om din skole og du er interessert.