Årsmelding for Mgetas venner 2020

I Tanzania, som i Norge, var seinvinter, vår og forsommer 2020 preget av Koronapandemien. Skoler og universiteter ble stengt ned, og utflyttede Mgetabeboere fra Dar es Salaam og andre storbyer flyttet tilbake til Mgeta som et mulig trygt oppholdssted.

Jentene på internatet i Luale samler kvister og planteavfall til en spesiallaget ovn for å lage biokull. De siste to ukene hadde studentene et tverrfaglig prosjekt om biokull for alle elevene  ved Tchenzema ungdomsskole ved Nyandira

Før utbruddet av pandemien, i januar og februar, rakk Erling å ha med 7 lærerstudenter fra Ås til 4 ukers praksis på Kikeo og Tchenzema ungdomsskoler. Sammen med gode hjelpere brakte studentene fra Ås undervisningspraksisen ned på jorden gjennom å lage biokull i lag med elevene, en prosess elevene både kunne lære kjemi og fysikk av. Deretter lærte elevene hvordan biokull ladet med urin kan brukes til jordforbedring som gjødsel og sikrere vannhusholdning.

Berit Rameckers lærer småbarnsmødre å strikke. I løpet av 2020 har flere i mødregruppa jobbet med å lære seg å lese og skrive. Mange har engasjert seg i inntektsbringende prosjekter for å lage såpe og dyrke pepperfrukter.

En drøy uke før studentene reiste tilbake til Norge ankom en gjeng fra Mgetas venner i Norge. Leif Grutle og Linda Jolly hjalp studentene med biokullprosjektet. Anne Grutle, Berit Rameckers og Marianne Widskjold veiledet gruppa av småbarnsmødre i Nyandira i strikking og såpekoking. Monica Mielnik bidro med helseråd til mødregruppa. Husdyrlærerne Wibeke van Megen, Hege Svensson og Victoria Ollila besøkte geitefjøsene på  barneskoler og ga råd om dyrevelferd.

I regn og under krevende vilkår på sementlokket til en stor vanntank lager Karl Kristian en form til å presse piperør av leire. Michael og Simba følger med. Vi trenger å få ferdig bygget med entreprenørskapsrom i Luale for å få til gode produksjonsforhold.

Karl Kristian Jensen fra Karmøy og Danmark videreførte utviklingen av leirovner fra året før. Han lærte opp Dimo og Happy fra Nyandira, kokken Shabani fra Mbeya, og Michael og Simba fra Morogoro, mens Astrid Widskjold Krogh dokumenterte opplæringen. Etter delegasjonen fra Norge forlot Mgeta, fortsatte Solomon, Dimo og Happy ovnsproduksjonen på egen hånd. Ideen er å erstatte tresteinsbålet, som både kan føre til brannskader og alvorlige lungeskader, med leirovner med leirpiper. Materialene er gratis, og leirovnene kan redusere vedforbruket til matlaging betraktelig.

Entreprenørskapsrommene er under tak i Luale. Vi har materialer til reisverk, ytre vegger og tak, men i etasjen over trengs fremdeles senger, møbler, vasker og toalett, gulvbelegg, indre vegger og tak, dører og vinduer samt midler til å lønne arbeidere for å utføre de arbeidsoppgavene som står igjen.

I vår trappet myndighetene i Tanzania ned bekymringen for korona. Prosjektene i Mgeta fortsatte som før. I april og mai ga et folkefinansieringsprosjekt gjennom Cultura Bank og to store gaver fra enkeltgivere 120.ooo,. til Det levende universitetet i Luale. Utgifter vi ikke la inn i budsjettet, blant annet kostbare reparasjoner av lastebilen og ekstra byggekostnader, har ført til at det nå trengs et like stort beløp for å få bygget ferdig. Vi setter derfor i gang en jule- og romjulsinnsamling i folkefinansiering ved Cultura Bank.

Vår oppofrende bilreparatør og sjåfør Shabani oppreist på taket av lasset av hønsemøkk til bruk i kaffeproduksjonen. Jorda i Mgeta er ofte utarmet og mye gjødsel trengs for å få gode avlinger.

Produksjon av kaffe er nå den største satsingen i landbruket fra Mgetas venner. Siste oppdatering viser at 700 bønder i 14 landsbyer er aktive deltakere. I 2020 har prosjektet fått mye positiv omtale i Tanzania, fra myndighetene, kaffeforskningsinstituttet og den nasjonale organisasjonen for kaffeproduksjon. Kaffeplantene vokser godt, men årets avling er dessverre liten på grunn av alt for mye regn i viktige deler av vekstsesongen.

Vår leder og medarbeider, Solomon, sparer seg sjelden. I tillegg til å lede samvirkeorganisering og byggeprosjekter samt å planlegge alle prosjekter i landbruket, er han den ivrigste til å bære tunge lass, her hønsemøkk til kaffefeltene. Ikke rart at han måtte ta det med ro en liten, men sikkert for kort periode høsten 2020 på grunn av alvorlig overbelastning og kink i ryggen.

Vi har fått profesjonelle aktører i Moshi til å rense og kvalitetssikre 120 kg kaffe, men får ikke sendt kaffen til Norge før jul fordi eksport forutsetter at kaffebøndene i Mgeta har organisert seg i samvirke. Minst 60 av bøndene skal ha betalt registreringsavgift. Nå er det 85 registrerte, og det gjenstår kun prosedyrer med etablering av vedtekter og retningslinjer samt å signere dokumentene. Vi regner med å sende kaffen til Norge med fly på nyåret. Selv om vi ikke får kaffen til jul, er det positivt at kaffen fra Mgeta kommer inn i den ordinære verdikjeden for salg, kvalitetssikring og eksport av kaffe.

Husdyrlæreren Victoria fra Natur vgs midt mellom Wibeke og Hege fra Hvam vgs i aktivitet på Linda Jollys forsøksfelt ved internatet i Luale og Kikeo ungdomsskole. Linda og Erling var i sin tid lærerne til husdyrlærerne  på praktisk pedagogisk utdanning på Ås

Husdyrlærerne fra Hvam videregående skole som var med til Mgeta i februar, Wibeke og Hege, fikk Hvam til å invitere Erling til å holde et inspirasjonsforedrag i oktober. Etter foredraget bestemte elevene seg for å ha solidaritetsprosjekt i Mgeta knyttet til Kikeo ungdomsskole i stedet for Operasjon Dagsverk. Nærmere 300 elever arbeidet en dag med inntekt på 300 kr for hver elev og samlet inn kr. 88.250,-. Kikeo ungdomsskole vil bli en skole med landbruksspesialisering. Dette krever at skolen eier 60 mål dyrkbar jord, noe Solomon er i ferd med å kjøpe. I tillegg går pengene fra Hvam vgs til å støtte 3-4 utvalgte sårbare, ivrige og faglig dyktige jenter fra hver av de 7 barneskolene som sogner Kikeo ungdomsskole, 25 elever til sammen. Landsbyrådene i hver av de 7 landsbyene bestemmer hvilke jenter som oppfyller kriteriene og velges til å bo på internatet i Luale.

Foreløpig har vi engasjert lokalbefolkningen til å rydde, plante og høste på Dalen-jordstykket. På bildet sås bønner, en av de viktigste råvarene i kostholdet i Mgeta. For tiden læres jentene på internatet opp til å stå for dyrkingen

Elevene ved Tokke skule i Dalen i Telemark samlet inn mer enn 67.000,- under sin solidaritetsaksjon i oktober. Pengene går blant annet til å støtte skolegang og internatopphold til utvalgte jenter fra de 5 landsbyene som sogner til Tchenzema ungdomsskole etter samme prinsipp som i Kikeo. I tillegg brukes midler på Dalen-jordstykket, området søsterorganisasjonen til Mgetas venner i Tanzania, Mgeta Orphan Education Foundation, kjøpte etter fjorårets solidaritetsaksjon til nytte for jentene som bor på internatet ved Tchenzema ungdomsskole.

Ved siden av nytt fjøs med murgulv har støtten fra Tokke skule finansiert bolig for røkteren som også fungerer som vakt over Dalen-jordstykket. Det er også kjøpt et areal ved siden av fjøset for at kyrne skal få beite og bevege seg

Norsk tjenestemannslags avdeling på Ås støtter også jenters skolegang og opphold på internatet ved denne ungdomsskolen. I tillegg har laget finansiert et kjøkkenhus, der jentene i samarbeid med en kokk lager egen mat. Hensikten er at jentene, ved siden av å gå på ungdomsskolen, skal bli mer selvhjulpne ved å lære seg å dyrke salgsavlinger og lage maten de selv spiser. Dessuten bygger de egenstyrke ved å erfare at deres egen innsats betaler det det koster å bo på internatet og utgifter til nødvendig skoleutstyr og livsopphold.

Steinerskolen i Moss sin årlige solidaritetsaksjon går til internatet og ungdomsskolen i Bunduki med innredning av IT-rom på skolen og kjøp av senger og madrasser slik at den tredje sovesalen i internatet kan brukes av elevene. To klasser på skolen støtter også enkeltelever fra Maguruwe barneskole slik at disse kan få videre skolegang på ungdomsskolen. Elevene med Solidaritet som valgfag ved Steinerskolen skal rekruttere givere blant foreldre og kjente som støtter jenter på tilsvarende måte som ved Kikeo og Tchenzema ungdomsskoler. Mer enn 50 jenter får støtte til å gå på ungdomsskole i 2021 fra de tre norske skolene som støtter Mgetas venner, men mange flere ønsker å fortsette på skolen. Vil du støtte en jentes skolegang i 2021, koster dette 1.400,-, som kan overføres til Mgetas venners konto, 1254.62.24838, eller VIPPSses til 596105.

Til slutt vil vi takke alle enkeltgivere, blant annet de som har støttet ungdommers videreutdannelse, og til støttespillere som på annen måte har bygget virksomheten til Mgetas venner og prosjektene i Uluguru-fjellene. Vi arrangerte digitalt årsmøte i oktober der mange venner deltok. En spesiell takk til Cecilie Dyngeland som har lagt ned stor innsats for å profesjonalisere virksomheten i Mgetas venner slik at vi kunne presentere et gjennomarbeidet regnskap og budsjett til årsmøtet. Venneforeningen bestemte i år å innføre en formell registrering av medlemskap som koster 250,- for en person. Cecilie har organisert en digital løsning for å registrere seg som medlem og for å betale kontingent https://mgetas.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding. Dersom du vil støtte årets jule- og nyttårsinnsamling, som går til å ferdigstille Det levende universitetet i Luale, gå inn på lenken fnd.uz/mgetabygg.

Styret ønsker alle støttespillere og givere en riktig god jul og et godt nytt år

Dette innlegget ble publisert i Årsrapport. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s