Årsmelding for Mgetas venner 2018

Juu Africa festivalen i Nyandira har som mål å styrke Luguru-folkets bevissthet om egen kultur. Barneskolene som Mgetas venner støtter, har deltatt.
Solomon og Linda lager biokull for første gang i februar 2018. Biokullet lades med urin fra ECOSAN-toalettene og brukes til jordforbedring

Takk til alle som har bidratt i Tanzania og i Norge i 2018! Både i februar og oktober reiste mer enn 20 venner fra Norge til Mgeta, der de blant annet deltok i dugnader. Siste gruppe støttet og deltok i den lokale kulturfestivalen «Juu Africa» i oktober. Hele året møter vi kraftfull og utholdende lokal innsats i bygging, oppdyrkning og drift av prosjektene. Vår utrettelige, foretaksomme, nestekjærlige og kyndige medarbeider i Tanzania, Solomon, koordinerer og leder all virksomhet. Uten hans innsats som ildsjel, ideskaper og forbilde skjer lite.

Det er tett samarbeid mellom Mgetas venner og søsterorganisasjonen i Tanzania, Mgeta Orphan Education Foundation, gjennom Solomon. Ofte flere Skype-samtaler ukentlig. Den hyppige bearbeidelsen og drøftingen av erfaringer danner grunnlag for å revidere og igangsette nye tiltak. Både på Skype og i felt er vennene er i farta!

Bønder fra Luale og venner fra Norge hakker fram faste terrasser til nytt forsøksfelt
Kaffebønder sorterer kaffebønner av høy kvalitet.

Den økonomiske støtten fra venner i Norge trengs fremdeles. Flere venner har latt gavene til feiringen av runde år gå til prosjektene til Mgetas venner, noe som har vært avgjørende for omfanget av virksomheten i 2018. Lokalavdelingen til Norsk tjenestemannslag på Ås har støttet byggingen av det tredje internatet i Mgeta. Julemarkedet på Steinerskolen i Moss har betalt fullføringen av naturfagbygningen på en av ungdomsskolene, mens markedet til bygdekvinnelaget på Dalen har finansiert bygging av lærerboliger ved Kibuko barneskole. Flere venner gir et månedlig beløp, ofte til spesifiserte formål, som utvalgte ungdommers yrkesutdannelse. I desember har salg av kaffe fra Luale innerst i fjellene, gavmildt brent av Tim Wendelboes Brenneri og pakket i vakre tøyposer/vesker fra syprosjektet til unge foreldreløse jenter, gitt stort overskudd som allerede er sendt til Mgeta og prosjektene.

Visjonen er å utvikle solidarisk kapitalisme som tar vare på økosystemet i Mgeta. Prinsippet er hjelp til selvhjelp. Å realisere selvhjelp og kapitalisme der overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet tar tid, men vi ser lys i enden av tunnelen. Prosjektene er rettet mot utdannelse og næringsutvikling og henger tett sammen. Prosjektene i grunn- og yrkesutdannelsen vinkles både mot å gi sårbare grupper grunnutdannelse og å gi kunnskap og ferdigheter i inntektsskapende bruk av lokale ressurser. Næringsprosjektene satser på miljøvennlig, fellesskapsorientert og lønnsom bruk og foredling av de lokale ressursene, for tiden med mest fokus på produksjon av kaffe og avocado.

«Ei ny tid kommer sjøl om fjellan står, og det bli like fint å jobbe som å danse.» Næringsutvikling er nødvendig for å bedre levevilkårene i Mgeta, men livsgleden er viktigst og behøver også livsvilkår
Farge på veggene i soverommene i internatet i Bunduki

Å gjennomføre ungdomskolen hjelper jenter med å komme seg ut av fattigdom, og til å ta mer aktiv del i samfunnslivet. Internater for skoleelever er uvanlig på landsbygda i Tanzania. I Uluguru-fjellene har Mgetas venner støttet oppføringen av tre internater som til sammen kan huse 200 jenter. Internatene er satt i drift i løpet av de siste tre årene, de to siste i 2018. Når jentene kan bo på internat, slipper de lang skolevei på utrygge veier.

Siste hånd på verket med utvendig slemming av det tredje internatet for jenter i Tchenzema utført 31. mai.

Under utdannelsen på et trygt bosted kan jentene unngå tidlig graviditet. I tillegg får de utdanning på høyt nivå på landsbygda og blir forbilder i lokalmiljøet. Skoleprestasjonene bedres markant. Kikeo ungdomsskole i Luale var rangert som nr. 25 av 27 skoler i Mvomero District med hensyn til elevenes prestasjoner i 2015, før innflytting i internatet. I 2018 var de nr. 3, og det var jentene fra internatet som sto for nivåhevingen.

Samarbeidet med barneskolene er krevende på grunn av lærermangel og lærerflukt fra landsbygda. Ofte er det ny rektor og nye lærere hver gang vi kommer på besøk. Gode lærerboliger holder på lærerne. I 2018 har vi skaffet midler til lærerboliger ved barneskolen i Kibuko. Venner i Sveio skaffer midler til ECOSAN-toaletter ved denne skolen, slik at urin blandet med biokull kan brukes til jordforbedring. Trøgstad Rotary har finansiert ECOSAN-toaletter ved Tchenzema ungdomsskole, som ligger rett ved det sentrale landbruksmarkedet i fjellene og vil bli brukt som eksempel i kurs og møter under markedsdagene. På barneskolene på landsbynivå holder vi lokale kurs for bønder, lærere og elever i grønngjødsling og komposteringsmetoder for å styrke jordas fruktbarhet. I 2018 er det plantet 200 avocadotrær ved den omtalte skolen i Kibuko. På fruktbar jord gir avling fra 200 avocadotrær store inntekter i tanzaniansk målestokk. Målet er at lokalsamfunnene skal stå for livskraftig drift av barneskolene, og at skolene også kan tilby elevene skolemåltid.

Lite utstyr på skolene, og ofte mangler vann og elektrisitet for å bruke utstyret. Nå har Mgetas venner skaffet midler for å koble til vann og sette inn vinduer slik at naturfagsrommet kan settes i bruk i Bunduki.
Under kurset i desember lærte deltakerene gjennom praksis om dyrkning og stell av kaffe, avokado og macadamia.

Det er nær forbindelse mellom grunnutdannelsen og utvikling av bærekraftig og lønnsom næring. Barneskolene blir lokale lærings- og utviklingssentre for produksjon av kaffe, avocado og macadamia med planteskoler og opplæringskurs. Bøndene får opplæring i dyrkning, høsting, lagring og foredling av kaffe. I desember fikk 40 bønder to ukers fordypning i kaffeproduksjon ved det koordinerende entreprenørskapssenteret vi utvikler vegg i vegg med internatet i Luale. Disse bøndene skal veilede og koordinere kaffebøndene i landsbyen sin.

En etter en får også de åtte unge lederne som har fulgt prosjektene fra starten av yrkesrettet utdannelse som prosjektene har behov for. Unesmo tar fra høsten 2018 yrkesutdannelse i landbruk, og Emanuel i økonomi og regnskapsføring.

Og nye unge ildsjeler og ledere kommer til. Alex, Steven, Erick og Samuel fra Bunduki var med i kaffeopplæringen.

Utdannelse er bra, men inntekter trengs for å overleve i Tanzania. Kaffe, avocado og macadamia har gode markeder. I tillegg er kaffe og macadamianøtter lagringssterke. Etter Solomons ide og ønske har Mgetas venner i stedet for å lønne ham månedlig kjøpt et «frigjøringsjordstykke», der han har plantet avocado. Slik kan han i framtiden klare seg uten lønn fra norske givere. De unge lederne har fått lån av Mgetas venner til å kjøpe jordstykker der også de har plantet avocado. I større målestokk er bøndene og barneskolene i foreløpig 11 utvalgte landsbyer satsingsområder for skogslandbruk organisert i samvirke (se kart). Etter bønder og foredlere har fått god, sikker lønn, er hensikten at overskuddet skal brukes til lokale fellestiltak samt å bygge prosjektene videre.

Dersom prosjektene fungerer, kan om få år om lag 1000 småbønder produsere 1000 tonn avocado og 200 tonn kaffe og macadamianøtter. Vi trenger utvikle verdikjedene fra produksjon til salg og tar mer enn gjerne mot hjelp til dette. Fremdeles er det likevel utmerket å støtte kjøp av en geit. Geita gir sårbare ungdommer mulighet for å utvikle egenstyrke gjennom å bli selvhjulpne og å kunne samarbeide med og få støtte av andre unge geitebønder. Vi fortsetter derfor med å gi geiter til låns til foreldreløse og sårbare ungdommer, der første hunkjeet fra geita tilbakebetales til en ny ungdom.

Mgetas venner får ikke økonomisk støtte fra bedrifter, organisasjoner, NORAD eller annen statlig virksomhet. Om du er interessert i å bidra, kan du sende engangsbeløp med merknad om formål eller etablere et månedlig trekk fra din konto og sende innbetalingen til Mgetas venner sitt kontonummer 12546224838 i Cultura Bank. Vi er også glade for tips om andre finansieringskilder.

Vi ønsker dere alle en fredelig avslutning av romjulen og et godt nytt år!

Mgetas venner har prosjekter flere steder i Uluguru-fjellene. Se de røde kulene på kartet
Dette innlegget ble publisert i Årsrapport. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s